Unaprijedite svoje liderske vještine na poslu

  • Strateško razmišljanje

Osmislite plan razvoja Vaše kompanije ili projekata na kojima će Vaš tim raditi.

Potrebno je unaprijed odrediti u kom smjeru kompanija ili projekat treba da idu, koji resursi će Vam biti potrebni i koji je krajnji cilj koji treba da postignete.

Kada ovo odredite predstavite ove informacije svom timu kako bi Vaše kolege znale koji je pravac koji ste odredili i šta je cilj.

Ne zaboravite da u ovaj proces uključite i svoj tim i upitate ih za njihovo mišljenje i viziju.

  • Planiranje i razvoj

Odredili ste cilj.

Sljedeći korak je da definišete redom korake koje je potrebno preduzeti i zadatke koje je potrebno izvršiti.

U procesu planiranja važno je i podijeliti zadatke odnosno delegirati.

Razgovarajte sa svojim timom o projektu ili daljem razvoju kompanije i zadacima koje trebaju prihvatiti.

Naznačite im zbog čega bilo koji zadatak dodijeljujete svakom od njih, važno je da Vaš tim osjeti da su svi zajedno dio velike vizije koju ste zajedno osmislili.

  • Timski duh

Motivacija!

Ne zaboravite da u toku projekta, planiranja ili rada motivišete svoj tim da budu najbolja verzija sebe.

Podsjećajte ih na cilj ka kojem zajedno težite.

Upitajte ih da li imaju sva sredstva koja su im potrebna kako bi svoj zadatak izvršili kako treba.

Pohvalite njihove uspjehe.

Sugerišite ukoliko nešto može bolje.

Kreirajte atmosferu u kojoj je feedback sastavni dio zajedničkog rada.

  • Komunikacija

Budite jasni prilikom definisanja ciljeva i onoga što očekujete od svog tima.

Težite tome da sve nedoumice odmah rješavate.

Definišite zajedno kanale za bržu i lakšu komunikaciju.

Budite otvoreni za pitanja, nove ideje, prijedloge.

Kreirajte atmosferu u kojoj zajedno diskutujete o problemima i predlažete rješenja.