Uslovi korišćenja

Korišćenjem Prekoveze.me portala (u daljem tekstu: Portal) prihvatate ove uslove korišćenja:

 • Saglasni ste da ćete koristiti Portal samo u zakonskim okvirima. Portal se ne smije koristiti za slanje i objavljivanje materijala koji su agresivni, uvrijedljivi, nepristojni, prijeteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, prava na povjerljivost, privatnost i druga prava, kao i za širenje lančanih pisama i neželjene pošte.

 • Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog i sličnog sadržaja.

 • Ne smijete zaobići niti pokušati da zaobiđete mjere bezbjednosti, uključujući ometanje komunikacije s Portalom na bilo koji način, ili pokušati da izmijenite sadržaj Portala, osim ako to nije izričito dozvoljeno.

 • Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa Portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe.

 • Bez izričite dozvole administratora, ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa Portala.

 • Baner ka Portalu kao i logo Portala možete uključiti na svoj sajt.

Izjava o privatnosti

Posvećeni smo zaštiti Vaše privatnosti. Samo ovlašćeni zaposleni u kompaniji imaju uvid u privatne podatke naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Željeli bismo da Vas upoznamo sa sljedećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Konstantno unaprijeđujemo sistem da bismo našim korisnicima obezbijedili najbolju moguću uslugu.

Povjerljivost podataka

Podaci korisnika se smatraju povjerljivima i neće biti prezentovani trećim licima (sa izuzetkom proizvođača ili naših dobavljača) ili ukoliko to nadležni organi zatraže od nas. Korisnici imaju pravo na uvid u sve podatke koje o njima posjedujemo, uz jasno navođenje razloga zbog kojeg se uvid u ove podatke traži od nas.

Ne prodajemo, izdajemo niti dijelimo sa trećim licima i ne koristimo Vašu e-mail adresu za slanje neželjene pošte.

Ograničenje odgovornosti

Portal je javni servis. Sve informacije koje se nalaze na Portalu su informacije od javnog značaja, osim ako izričito nije navedeno drugačije. Portal je dinamičan i vremenom će se njegov sadržaj mijenjati bez prethodne najave.

Objavljeni sadržaji se pripremaju na osnovu raspoloživih informacija od mjerodavnih izvora. Portal nastoji da objavljeni sadržaj, u najvećoj mogućoj mjeri, daje potpunu i tačnu informaciju. Bez obzira na našu punu posvećenost pripremi sadržaja, mi nijesmo odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti korisnika, koja je nastala kao posljedica upotrebe bilo nepotpune ili netačne informacije na ovom portalu. Korisnici Portala su stoga u potpunosti odgovorni za provjeru tačnosti i potpunosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Portal se ne smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licem (drugim kandidatima ili poslodavcima).

Nijesmo odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati zbog tehničkih problema ili nedostupnosti Portala.

Portal sadrži linkove ka Internet sajtovima drugih organa javne uprave i drugih pravnih i fizičkih lica. Portal ne odgovara za sadržaj na tim sajtovima kao ni za njihovu dostupnost.

Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posljedičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem Portala ili drugih linkovanih sajtova.

Informacije na Portalu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške.

Sigurnost i praćenje podataka

Portal zadržava pravo da sakuplja sljedeće informacije o svojim korisnicima:

 • Ime domena sa kog je pristupljeno Portalu

 • Datum i vrijeme pristupa Portalu

U cilju sigurnosti Portala, na mreži se prati sav saobraćaj kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promjene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na Portalu ili računarskom sistemu. Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa ukoliko zloupotrebljavaju Portal. Informacije za navigaciju se mogu koristi od strane lica, koja su ovlašćena za sprovođenje zakona i na osnovu zahtjeva pravnog postupka za dobijanje podatka u istražnom procesu. Svi koji koriste Portal kao i računarski sistem koji podržava Portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika Portala, sarađivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža. Nijedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tome da obezbijedimo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantovati sigurnost razmjene podataka između Vas i Portala.

Fizička lica (kandidati)

Sadržaj, odnosno baza podataka Prekoveze.me i njegovih podsajtova je vlasništvo firme Prekoveze d.o.o. Podgorica. Posjetioci sajta Prekoveze.me ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare ili upise su saglasni da oni automatski postaju vlasništvo sajta Prekoveze.me.

Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je pribaviti saglasnost sajta Prekoveze.me. Sajt Prekoveze.me ne može biti odgovoran za preuzimanje sadržaja, objavljenih oglasa od strane drugih sajtova za zapošljavanje, agregatora, štampanih i elektronskih medija.

Sajt Prekoveze.me ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji su autori posjetioci sajta, kao ni za sadržaj konkursne dokumentacije kandidata pri prijavljivanju za radno mjesto.

Sajt Prekoveze.me je ovlašćen da u bilo kom trenutku može oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom dijelu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge sajta posjetiocu koji krši uslove i prava korišćenja.

Sajt Prekoveze.me je ovlašćen da navedene radnje preduzima bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. U situaciji kada je to primjereno, sajt Prekoveze.me će poslati odgovarajuće obavještenje.

Posjetiocima sajta/kandidatima je prilikom konkurisanja dozvoljeno slanje radne biografije (CV-ja), propratnog pisma i svih drugih dokumenata koji mu mogu biti od pomoći prilikom zapošljavanja, odnosno koji mogu poslodavcu pružiti dovoljno relevantnih informacija o kandidatu. Materijal koji je neprimjeren biće okarakterisan kao neodgovarajući i tim korisnicima će korišćenje sajta i svih njegovih funkcionalnosti biti onemogućeno.

Sajt Prekoveze.me se obavezuje da neće zloupotrebljavati privatne i povjerljive informacije o korisnicima, ali ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Prekoveze.me, doći u posjed informacija. Sajt Prekoveze.me ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti.

Registracija fizičkih lica na Prekoveze.me

Registracijom na sajtu Prekoveze.me fizička lica dobijaju dodatne mogućnosti praćenja ponude slobodnih radnih mjesta (putem mailing lista), kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima sajta. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci ostaju u evidenciji sajta Prekoveze.me i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Slanjem CV-ja od strane Korisnika, isti se automatski evidentira u bazu sajta nakon čega korisnik stiče mogućnost da tom biografijom (i propratnim pismom) konkuriše na oglase sa sajta, kao i mogućnost da ga poslodavci, koji imaju pristup bazi CV-ja, kontaktiraju sa poslovnom ponudom.

Popunjeni CV iz profila kandidati mogu koristiti prilikom prijavljivanja na oglase za posao, s tim što je potrebno da su prijavljeni na sajt (ulogovani) prilikom konkurisanja.

Korisnik, svoju biografiju, u svakom momentu može aktivirati ili deaktivirati. U slučaju deaktiviranja od strane korisnika, sajt Prekoveze.me ne garantuje da neki poslodavci nisu sačuvali biografiju korisnika iz perioda kada je ona bila aktivna, niti da ovi poslodavci ili lica koja su eventualno na drugi način došla do podataka kandidata, neće kontaktirati korisnika I nakon deaktivacije.

Ukoliko smatrate da neko od registrovanih poslodavaca zloupotrebljava vaše podatke iz baze biografija i kontaktira vas sa povodom koji nije ponuda za zaposlenje, obavijestite nas o tome putem adrese: office@prekoveze.me.

Prekoveze.me u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju ili nalog ukoliko se krše Uslovi korišćenja.

Prijave na oglas za posao

Prijave na oglas na posao, odnosno slanje CV-ja može da se izvrši nakon registracije korisnika na tri načina, a u zavisnosti od izbora samog poslodavca koji raspisuje oglas:

 1. klikom na dugme KONKURIŠI ODMAH u dnu oglasa (koje otvara formular putem kog se prijave šalju na mail poslodavca)

 2. direktno na mail adresu poslodavca koji je raspisao oglas (takođe navedenoj u samom oglasu)

 3. preko eksternog linka koji je u oglasu postavljen na zahtev samog poslodavca (a prijava zahtijeva odlazak na drugu stranicu, van sajta Prekoveze.me).

Sajt Prekoveze.me nije odgovoran za sadržaj oglasa koji je postavljen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Ako kandidat za posao, odnosno fizičko lice, konkuriše na neki od oglasa sa sajta, podrazumijeva se da:

 1. je kandidat pročitao i razumio sve uslove konkursa za posao.

 2. su sve informacije koje kandidat pošalje prilikom konkurisanja (u svim dokumentima koje je slao) tačne i istinite. Sajt Prekoveze.me ne odgovara za validnost podataka koji su navedeni u biografiji kandidata.

 3. da je saglasan da ga sajt Prekoveze.me kontaktira ukoliko se, van klasičnog oglašavanja na sajtu, pojavi ponuda za posao koja je slična ili ista radnim pozicijama na koje kandidat konkuriše

 4. Ukoliko kandidat za posao ima preporuke od prethodnih poslodavaca ili je u svojim dokumentima naveo podatke koji se odnose na druge poslodavce, sajt Prekoveze.me ne odgovara za njihovu istinitost, niti njihovo porijeklo. Smatra se da je sam kandidat odgovoran da omogući budućem poslodavcu način da te podatke (po potrebi) provjeri, pa sajt Prekoveze.me ne snosi nikakvu odgovornost u ovom kontekstu. Jedini izuzetak ovom pravilu je ukoliko je preporuku dao sam sajt Prekoveze.me.

Sajt Prekoveze.me ne može da garantuje da će treće lice kandidatu poslati pismo sa obavještenjem o ishodu konkursa, blagovremena uputstva koji objašnjavaju dalji tok procesa selekcije, kao ni bilo koju drugu informaciju o samom procesu selekcije.

Pouzdanost informacija

Sadržaji koji se nalaze na ovom sajtu i sa njim povezanim licima služe prije svega u informativne svrhe i mogu poslužiti kao savjet, međutim, sajt Prekoveze.me ne garantuje da će ishod njihove primjene biti uspješan. Sve akcije urađene na osnovu savjeta koji su na sajtu pruženi, smatraju se kao samostalne odluke samog kandidata, za čije posledice sajt Prekoveze.me neće odgovarati.

Sajt Prekoveze.me se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja sajta ili usluga i informacija datih na sajtu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole sajta (performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova ili primanje mailova na adresu Prekoveze d.o.o. sa adresa koje za to nisu predviđene (automatski mailovi poslati sa adrese office@prekoveze.me).

Mailing lista

E-mail adrese članova mailing liste sajta Prekoveze.me su skupljene radi slanja informacija o novim oglasima za posao, drugim sadržajima i korisnim informacijama za korisnike sajta. Članovi mailing liste se svojevoljno prijavljuju na listu i u svakom trenutku se mogu odjaviti sa iste. Sajt Prekoveze.me neće koristiti e-mail adrese članova liste u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.

Poslodavci, pravna lica

Sadržaj, tj. baza podataka sajta Prekoveze.me je vlasništvo firme Prekoveze d.o.o. Posjetioci sajta ili korisnici usluga koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke ili komentare su upoznati sa time da oni automatski postaju vlasništvo sajta.

Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je pribaviti saglasnost sajta Prekoveze.me.

Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, provokacije ili drugi uvrjedljiv materijal.

Sajt Prekoveze.me je ovlašćen da u bilo kom trenutku može oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom dijelu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge sajta posjetiocu koji krši uslove i prava korišćenja. Sajt Prekoveze.me je ovlašćen da navedene radnje preduzima bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. U situaciji kada je to primjereno, sajt Prekoveze.me će poslati odgovarajuće obaveštenje.

Shodno Ustavu kao i važećim zakonima Crne Gore, sajt Prekoveze.me neće objavljivati oglase i sadržaje kojima se vrši diskriminacija, istovremeno poštujući rodnu i svaku drugu ravnopravnost kandidata. U slučaju prijema oglasa koji sadrži elemente diskriminacije, sajt Prekoveze.me će kontaktirati poslodavca u cilju dogovora oko izmjene uslova.

Osim prednje navedenog, Sajt Prekoveze.me može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumijevaju bilo koju vrstu diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumijevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa kao i svih drugih razloga koje sajt Prekoveze.me smatra opravdanim.

Sajt Prekoveze.me se obavezuje da neće zloupotrebljavati privatne i povjerljive informacije o korisnicima, ali ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Prekoveze.me, doći u posjed informacija. Sajt Prekoveze.me ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti.

Razglednice, fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa sajtova na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Sajt Prekoveze.me ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mjere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

Na zahtjev Poslodavca sajt Prekoveze.me vršiće uslugu predselekcije, u smislu odabira kandidata za uži krug. Dalju selekciju i odabir, vrši poslodavac.

Na zahtjev Poslodavca sajt Prekoveze.me objaviti oglas i deaktivirati isti ukoliko poslodavac izrazi želju za tim.

Poslodavac se obavezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge koristiti jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućeg radnika za svoje potrebe, bez zloupotrebe baze podataka Prekoveze.me sajta. Pod zloupotrebom baze podataka podrazumjeva se kopiranje baze podataka, biografija korisnika na bilo koji medij tj. čuvanje podataka iz biografija sa namjerom komercijalnog iskorišćavanja ili pariranja uslugama koje pruža Prekoveze d.o.o. ili radi nanošenja štete Prekoveze d.o.o. ili radi korišćenja na bilo koji drugi način osim za svrhe pronalaženja odgovarajućeg radnika za svoje potrebe. U slučaju zloupotrebe baze podataka poslodavac odgovara za cijelokupnu štetu Prekoveze d.o.o. u i trećim osobama.

Registracija pravnih lica na Prekoveze.me

Registracijom na sajtu Prekoveze.me pravna lica dobijaju mogućnosti naručivanja, postavljanja konkursa za posao, pretraživanja baze CV-ja na sajtu Prekoveze.me ukoliko su tu uslugu ugovorili, kao i drugih prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim pravnim licima koja su posjetioci i korisnici sajta.

Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji sajta Prekoveze.me i neće biti korišćeni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima.

Prekoveze d.o.o. u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju ili nalog ukoliko se krše Uslovi korišćenja.

Nalog poslodavca

Komunikacija sa prijavljenim kandidatima kroz nalog poslodavca služi samo za slanje namjenskih obavještenja (poziv na intervju/test, zahvalnica, obavještenje da je kandidat dobio posao).

Nije dozvoljeno korišćenje naloga poslodavca u bilo koje druge svrhe (slanje promotivnog materijala, slanje novih oglasa kandidatima i sl.)

Svako korišćenje naloga poslodavca u druge svrhe smatraće se kršenjem uslova korišćenja.

Administrator naloga—može postojati jedan ili nekoliko administratora u okviru jednog naloga registrovanog pravnog lica. Administrator ima pravo pristupa svim stranicama naloga odnosno:

 • svim trenutno i ranije objavljenim konkursima koji su raspisani u okviru naloga pravnog lica

 • svim računima u okviru naloga pravnog lica

 • kreiranju profila pravnog lica na sajtu u okviru naloga pravnog lica

 • svim ostalim informacijama u okviru naloga registrovanog pravnog lica

Administrator ima pravo dodjeljivanja odnosno uskraćivanja prava pristupa određenim stranicama ostalim korisnicima i odobravanja privremenog pristupa određenim stranicama.

Administrator ima pravo izmjene tipa korisnika u okviru naloga registrovanog pravnog lica, odnosno izmjene tipa korisnika u administrator naloga i obrnuto. Takođe, administrator bilo kojem novom članu naloga registrovanog pravnog lica može dodijeliti ili uskratiti administratorska prava.

Sajt Prekoveze.me ne odgovara za posledice i rezultate ponašanja administratora u okviru naloga registrovanog pravnog lica čiji je administrator član.

Korisnik—je svaki novo registrovani član naloga pravnog lica koji je postao korisnik nakon administratora. Korisnik ima pravo:

 • Naručivanja i postavljanja konkursa u okviru naloga pravnog lica

 • Pristupa računima samo onih konkursa koje je korisnik naručio u okviru naloga

 • Kreiranju profila pravnog lica na sajtu Prekoveze.me u okviru naloga pravnog lica

 • Ostalim informacijama koje je korisnik inicirao ili sproveo u okviru naloga registrovanog pravnog lica

Sajt Prekoveze.me ne odgovara za posledice i rezultate ponašanja korisnika u okviru naloga registrovanog pravnog lica čiji je korisnik član.

Gost—može da bude svaka osoba koja je dobila privremeni pristup stranici putem poziva administrator ili korisnika (putem elektronske pošte) za pristup određenoj stranici ili dijelu naloga registrovanog pravnog lica od strane administratora ili korisnika. Osobe koje dobiju privremeni pristup stranici imaju pravo:

 • Da koriste sve opcije i funkcionalnosti koje postoje na stranicama kojima su dobili pristup u okviru naloga registrovanog člana

Sajt Prekoveze.me nije odgovoran za odobravanje pristupa bilo kojoj stranici u okviru naloga registrovanog pravnog lica a koje je inicirano od strane korisnika (administrator ili korisnika) u okviru naloga registrovanog pravnog lica. Takođe, sajt se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji mogu proisteći iz korišćenja opcije slanja privremenog pristupa a koju administrator ili korisnik pošalju trećim licima.

Oglašavanje

Poslodavci oglase dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, odobrava ga administrator oglasa i on se nakon toga objavljuje na sajtu Prekoveze.me.

Svi oglasi pristigli do 14 časova postavljaju se na sajt istog dana, dok oglasi koji stignu nakon 16 časova postavljaju se narednog radnog dana. U oba slučaja postoji mogućnost da je prije objave oglasa potrebno dodatno usaglasiti tekst oglasa ili način plaćanja. Oglasi će u tom slučaju biti objavljeni odmah nakon postignutog dogovora sa poslodavcem.

Objavljivanje oglasa ili korišćenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem Cijenovniku oglašavanja objavljenom na Prekoveze.me sajtu.

Pretraživanje oglasa poslodavca omogućeno je svim korisnicima i posjetiocima Prekoveze.me sajta.

Oglas će biti postavljen na sajtu:

 1. Ukoliko sarađujemo po prvi put: Na e-mail ćete dobiti ponudu oglašavanja. Nakon odabranog paketa oglašavanja, dostavljamo predračun na osnovu kojeg vršite plaćanje, a oglas će biti postavljen nakon što evidentiramo uplatu.

 2. Ukoliko postoji saradnja na polju oglašavanja od ranije:

  • Ukoliko su sve obaveze iz prethodnog perioda izmirene, oglas poslat do 14 časova postavljamo istog radnog dana.

  • Ukoliko oglas pristigne posle 16 časova, oglas će biti postavljen u toku narednog radnog dana.

U skladu sa Ustavom Crne Gore, kao i zakonom o zapošljavanju Crne Gore zabranjeno je raspisivanje oglasa koji diskriminišu kandidate na osnovu pola, starosti i fizičkog izgleda. Naziv radne pozicije mora da bude rodno neutralan (ispravni primjeri: Konobar/ica; Higijeničar/ka, Promoter/ka, Poslovni sekretar/ica i slično). Takođe, u oglasu nije dozvoljeno zahtijevati određena lična svojstva kandidata (kao što su, npr. starost do 35 godina, prijatan izgled, nepušač). Administratori oglasa imaju pravo da prilagode tekst oglasa uslovima korišćenja i da o tome obavijeste klijenta.

Ukoliko je naručilac oglasa pravno lice iz inostranstva ili fizičko lice, plaćanje usluge sajtu Prekoveze.me se vrši na osnovu predračuna, a usluga se izvršava tek nakon uplate.

U slučaju kada poslodavac želi da objavi dizajnirani oglas postoji mogućnost prolongiranja objave u zavisnosti od dizajnerskih zahtjeva i objavljivanja verzije prihvatljive poslodavcu.

Nakon objave oglasa na sajtu Prekoveze.me šalje se faktura poslodavcu na provjeru (za koju poslodavac ima 48h u okviru kojih može da prijavi eventualnu grešku). Nakon objave oglasa faktura se šalje u elektronskoj formi na email adresu poslodavca. Ukoliko se dogodi da poslodavac zakupi paket oglasa ili ostalih usluga sajta Prekoveze.me (koji namjerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj poslodavac je zaštićen od eventualnih promjena cijena oglasa za vrijeme trajanja usluge.

Sajt Prekoveze.me nije odgovoran za sadržaj objavljenog oglasa koji je naručen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Samim tim, na osnovu postavljenog oglasa sajt ne može da garantuje za kvalitet prijava, prijavljenih ili izabranih kandidata ili bilo kojih drugih akcija preduzetih od strane kandidata tokom ili nakon procesa selekcije. Takođe, sajt se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga sajta (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licima (drugim kandidatima ili poslodavcima).

Sajt Prekoveze.me se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja sajta ili usluga i informacija datih na sajtu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole sajta (performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova na adresu korisnika ili odgovaranjem na automatske mailove sajta Prekoveze.me poslate sa adrese office@prekoveze.me)

Sajtovi i usluge koje sajt pruža oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja koje ovdje nećemo navoditi u cjelini, te se zbog neispravnosti istih greške mogu dogoditi. U svakom momentu Sajt Prekoveze.me će se truditi da ih otkloni, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se sajt Prekoveze.me ne smatra odgovornim.

Sajt Prekoveze.me ne garantuje za prosleđivanje prijava kandidata na e-mail u slučaju punog inboksa poslodavca ili potencijalnog serverskog ograničenja poslodavca na koje Prekoveze.me ne može da utiče.

Saglasnost i promjene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumijeva Vašu saglasnost sa svim odredbama navedenim u ovim Uslovima korišćenja.

Uslovi pod kojima se ona primijenjuje podložni su povremenim izmjenama koje će blagovremeno biti objavljene. Ove izmjene postaju važeće tek nakon njihovog objavljivanja na ovoj stranici. Portal se obavezuje da će se pridržavati svega gore navedenog.

Politiku privatnosti možete pročitati ovdje

Ukoliko smatrate da se ne pridržavamo bilo koje odredbe navedene u ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da nas odmah kontaktirate putem telefona 067/616-683 ili e-mail adrese: office@prekoveze.me