1. Uvod

Društvo Prekoveze d.o.o., veliku važnost pridaje zaštiti Vaših ličnih podataka i zato poštujemo Vašu privatnost i želimo da imate poverenje u nas kada se radi o zaštiti ličnih podataka

2. Primjena Politike privatnosti

Ova politika privatnosti (u nastavku: Politika privatnosti) izrađena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore i Uredbom (EU) 2016/679 Opštoj zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) i odnosi se na korištenje svih naših portala te na sve usluge i sadržaje koje nudimo našim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektronskih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem i slično.

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem našeg vebsajta, kao i u vezi sa određenim dodatnim uslugama koje Vam pružamo.

3. Šta su lični podaci i obrada podataka

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi., kao što su ime, indetifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više činilaca svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada ličnih podataka je radnja kojom se automatski ili na drugi način lični podaci prikupljaju, evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, povlače, koriste, vrši uvid u njih, otkrivaju putem prenosa, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim, svrstavaju, kombinuju, blokiraju, brišu, uništavaju, kao i bilo koja druga radnja koja se vrši na ličnim podacima.

4. Koje lične podatke prikupljamo

Prikupljamo Vaše lične podatke koji su neophodni kako biste mogli napraviti registraciju i primiti naše usluge.

Prilikom registracije prikupljamo podatke kao što su datum i vrijeme registracije, datum i vrijeme prijave, korisničko ime, jedinstveni ID korisnika ili IP adresu. Takođe, prilikom sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno pružanja naših usluga, prikupljamo one lične podatke koji su nam potrebni da bismo Vam mogli pružiti naše usluge.

Određene podatke, kao što je Vaše ime i prezime, JMBG ili prebivalište, prikupljamo u skladu s našim zakonskim obvezama.

Takođe, podatke prikupljamo i tokom komunikacije sa Vama, ukoliko ste nam se obratili putem naše korisničke službe ili na druge načine, kao i pri rješavanju Vaših eventualnih prigovora. U okviru navedenog, telefonski razgovori mogu biti snimljeni i isključivo korišteni u svrhe unapređenja naših usluga ili radi rješavanja pritužbi, o čemu ćemo Vas prilikom poziva obavijestiti.

5. Pravna osnova i svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka

Vaše lične podatke obrađujemo radi preduzimanja radnji koje prethode sklapanju ugovora odnosno radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudimo, poput objave Vašeg oglasa ili čuvanja Vaše biografije, radi njihove dostupnosti u skladu sa postavkama i uslovima usluge koje ste odabrali.

Takođe, Vaše lične podatke možemo obrađivati uz Vašu izričitu saglasnost i radi svrhe na koju se Vaša saglasnost odnosi. U slučaju takve obrade Vaših ličnih podataka, imate pravo svoju saglasnost povući u svakom trenutku, što ne utiče na zakonitost obrade prije povlačenja saglasnosti.

Trenutkom registracije na našem sajtu, smatra se da ste dali saglasnost za korišćenje ličnih podataka.

Osim toga, Vaše lične podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštovanja pravnih obveza predviđenih propisima ili ukoliko postoji legitiman interes Društva za takvim prikupljanjem i obradom kao npr. radi obavještavanja o uslugama i proizvodima, unaprjeđenja naših usluga i njihovog kvaliteta ili sprječavanja i otkrivanja zloupotreba.

6. Prenos podataka

Radi izvršavanja ugovora i pružanja naših usluga, a saglasno Vašem odabiru načina izvršenja usluge odnosno odabranim postavkama dostupnosti Vašeg oglasa ili drugih usluga koje nudimo, Vaše lične podatke možemo kroz pružanje naših usluga učiniti dostupnima i u inostranstvu, ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge i ukoliko je to u skladu sa sadržajem zatražene usluge.

U okviru navedenog, Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni našim poslovnim partnerima s kojima sarađujemo ili ćemo sarađivati radi izvršenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Konačno, Vaši lični podaci mogu biti preneseni u slučaju zahtjeva nadležnog državnog organa, zakonske obveze, zlouporabe ili sumnje na zlouporabu, sprječavanja prevare i nezakonitih aktivnosti i u drugim na zakonu utemeljenim razlozima.

7. Sigurnost

Primjenjujemo najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti radi zaštite ličnih podataka od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima. Samo ovlašćene osobe Društva i drugih subjekta koji Društvu pružaju usluge i podršku imaju pristup ličnim podacima, a navedene osobe svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost ličnih podataka i privatnost svih naših korisnika.

Sa svim subjektima koji Društvu pružaju usluge i podršku imamo sklopljene ugovore o zaštiti ličnih podataka te provodimo redovnu analizu preduzetih tehničkih i organizacijskih mjera kako bismo kontinuirano održavali najviši stepen zaštite Vaše privatnosti.

8. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše lične podatke koje smo prikupili radi izvršenja naših usluga, čuvamo onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora odnosno pružanje usluge. Nakon okončanja ugovornog odnosa, više nećemo obrađivati Vaše lične podatke osim ukoliko je navedeno naša zakonska obveza, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili postoji legitiman interes Društva za navedenim.

9. Marketing

Društvo sprovodi marketinške aktivnosti u vidu korišćenja newslettera, reklamnih poruka i reklamnih obavještenja o našim uslugama i proizvodima ili uslugama i proizvodima naših klijenata. Takve aktivnosti sprovode se kada Društvo ima legitiman interes ili kada date svoju izričitu saglasnost. Ukoliko se marketinška aktivnost sprovodi na temelju Vaše saglasnosti, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju saglasnost.

10. Upotreba kolačića

Na našim portalima koristimo tzv. kolačiće (eng. cookies).

Što su kolačići, odnosno eng. cookies?

Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica snima u računar ili mobilni uređaj korisnika. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetioca iz prethodnih posjeta. Većina pretraživača dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu čuvanja istih.
Najčešći razlozi korišćenja kolačića su: identifikacija posjetioca, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasifikovati kao:

  • Privremeni kolačići (Session cookies) - čuvaju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-pretraživača. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke
  • Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pretraživaču i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Naši portali koriste trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registrovanim korisnicima. Čuvaju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete naše portale.

11. Vaša prava

Imate pravo:

  1. dobiti potvrdu da li se Vaši lični podaci obrađuju te, ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti čuvani ili o kriterijumima upotrijebljenim za utvrđivanje tog perioda čuvanja, Vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka;
  2. zatražiti ispravak netačnih podataka ili njihovu dopunu;
  3. zahtijevati brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Društvo možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu;
  4. zatražiti ograničenje obrade Vaših ličnih podataka, posebno ukoliko osporavate njihovu tačnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima;
  5. zaprimiti Vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i čitljivom formatu te ih prenijeti drugom rukovaocu zbirke ličnih podataka ako se obrada Vaših ličnih podataka temelji na Vašoj saglasnosti ili na ugovoru i sprovodi se automatski;
  6. uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila;

12. Izmjene/dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može se izmijeniti ili dopuniti stoga Vas upućujemo da njezin sadržaj provjerite s vremena na vrijeme.

13. Kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na email adresu:
office@prekoveze.me
ili poštom na adresu Društva:
ul. Serdara Jola Piletića 8, Podgorica, Crna Gora.