Za detaljnije informacije pozovite nas na: + 381 63 52 61 44 / Rok za prijavu: 22.06.2024.

Prijave na: konkurs@laviedeluxe.rs


 www.laviedeluxe.rs

www.zdravljeprevencija.rs

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.