Žičara Kotor Lovćen d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:

Gondola Concierge / Customer service on cable car
Broj izvršilaca: 3
Nivo kvalifikacije: IV 1
Stručna kvalifikacija: Srednje opšte ili stručno obrazovanje (240 kredita CSPK-a);
Radno iskustvo: Poželjno iskustvo u prodaji ili radu sa kupcima/korisnicima
Ostali uslovi: Poznavanje engleskog jezika (osnovni nivo)

Kompetencije: Komunikativnost, ljubaznost, usmjerenost ka korisnicima
Radno vrijeme: Rad u smjenama
Period angažovanja: Tokom sezone, sa mogućnošću produženja
Ostali benefiti: Za građane Cetinja besplatan prevoz do stanice na Lovćenu
Početna plata: 700,00EUR

Funkcionalna odgovornost: Odgovoran Menadžeru prodaje

Opis posla:
  • Vrši prijem i otpremu putnika žičare;
  • Vrši kontrolu naplate stanične usluge;
  • Vrši nadzor nad poštovanjem reda vožnje i o istom izvještava pretpostavljene;
  • Kontroliše kretanje putnika u peronskom (staničnom) dijelu i o istom izvještava pretpostavljene i nadležne službe; 
  • U obavezi je da nosi uniformu ili propisanu odjeću i koristi utvrđene simbole Društva; 
  • Vodi računa o urednosti radnog prostora;
  • Obavlja poslove na način da ne ugrožava i ne narušava životnu sredinu i na način da štiti svoj život i zdravlje, kao i zdravlje drugi lica; 
  • Obavještava pretpostavljenog o bitnim okolnostima koje utiču i koje bi mogle uticati na obavljanje poslova, nastanak materijalne štete na njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih i životnu sredinu; 
  • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovrom o radu;
  • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.