Žičara Kotor Lovćen d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:

Izvršni radnik na Bob stazi (Alpin Coaster)
 
Broj izvršilaca: 3
Nivo kvalifikacije: IV1 
Stručna kvalifikacija: Srednje opšte ili stručno obrazovanje
Kompetencije: Preciznost, tačnost i pouzdanost
Radno vrijeme: Rad u smjenama ili turnusima
Period angažovanja: Na određeno vrijeme sa mogunošću produženja na neodređeno
Ostali benefiti: Za građane Cetinja besplatan prevoz do stanice na Lovćenu
Funkcionalna odgovornost: Odgovoran Vođi žičare, Zamjeniku vođe žičare i Rukovaocu – operateru na bob stazi (Alpin Coaster) i izvršava njihove naloge

Opis posla:
  • Operativni poslovi u radu bob postrojenja;
  • Briga o vozilima, postrojenju i njegovim sklopovima;
  • Provjera ispravnosti stanja vozila i postrojenja u cilju osiguranja bezbjednog rada istih;
  • Radovi na održavanju sistema;
  • Obavlja poslove na način da ne ugrožava i ne narušava životnu sredinu i na način da štiti svoj život i zdravlje, kao i zdravlje drugih lica; 
  • Obavještava pretpostavljenog o bitnim okolnostima koje utiču i koje bi mogle uticati na obavaljanje poslova, nastanak materijalne štete na njegovu ili štetu i zdravlje drugi zaposlenih i životnu sredinu; 
  • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;
  • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.