Kompanija Orcos posluje u oblasti distribucije kozmetičkih proizvoda, parfema i robe široke potrošnje. Održava i gradi bliske partnerske odnose sa kupcima i principalima u zemlji i inostranstvu. 
Shodno razvojnim planovima i širenju portfolija raspisujemo konkurs za sljedeću poziciju:

 
RAČUNOVODSTVENI / ADMINISTRATIVNI REFERENT 
Teritorija: Cetinje / Podgorica

Radne obaveze i odgovornosti:
 • Uredno vođenje dokumentacije i priprema iste za knjiženje;
 • Vođenje evidencije o potraživanjima i dugovanjima kompanije;
 • Knjiženje izvoda, ulaznih i izlaznih dokumenata;
 • Realizacija plaćanja;
 • Priprema analitičkih prodajnih izvještaja;
 • Ostali administrativni i operativni poslovi.
Profil kandidata:
 • Analitičnost, sistematičnost, odgovornost i radna etika;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Radno iskustvo na sličnim poslovima;
 • Školaska sprema ekonomskog smjera.
Šta dobijate?
 • Zaradu adekvatnu radu i zalaganju;
 • Priliku da učite i napredujete;
 • Rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji.
Prijave slati na e-mejl: office3@orcos.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.
Kontakt telefon: 041 235 300

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.