DEKRA zapošljavanje d.o.o.


  • Adresa: Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 130, 81000 Podgorica
  • Telefon: +38277 272 240
  • E-mail:

DEKRA zapošljavanje d.o.o. je agencija za posredovanje pri zapošljavanju, ispitivanje tržišta i javnog mnjenja te za pružanje intelektualnih usluga. Osnovana je od strane društva DEKRA Arbeit GmbH iz Stuttgarta, a kao dio internacionalne korporacije DEKRA SE koja broji 37.000 zaposlenih i ima kancelarije u više od 50 država svijeta.

Otvorene radne pozicije


O nama

Agencijski rad / privremeno zapošljavanje je koncept putem kojeg agencija ustupa radnika na rad kod korisnika pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a sa korisnikom Sporazum o ustupanju radnika. Uz pronalaženje kvalitetnog i odgovarajućeg kadra za Vašu poslovnu organizaciju, usluga agencijskog rada / privremenog zapošljavanja uključuje i obavljanje svih administrativnih, pravnih i računovodstvenih poslova. Prednost privremenog zapošljavanja putem DEKRA-e je svakako i to što smo, zbog velike baze kandidata, u mogućnosti da vrlo brzo odreagujemo na Vaše potrebe za radnicima. Posredovanje pri zapošljavanju podrazumijeva razradu profila idealnog zaposlenog te identifikaciju i pronalaženje profesionalaca koji će se idealno uklopiti u Vašu poslovnu organizaciju. Ispitivanje organizacione klime podrazumijeva ispitivanje opšte psihološke atmosfere u Vašoj kompaniji koja direktno utiče na produktivnost Vaših zaposlenih. Iz tog razloga, ispitivanje organizacione klime je projekat od ključnog interesa pri objašnjenju i razumijevanju ponašanja ljudi u organizaciji. Optimalnu procjenu potencijala sprovodimo najsavremenijim metodama i postupcima uvažavajući individualne razlike kandidata i pojedinačne potrebe klijenata. Procjenjujemo znanja, vještine, sposobnosti i motivaciju stvarajući profil osobe te procjenjujemo potencijal za uspješan rad na određenom radnom mjestu. Postupkom DEKRA psihološke procjene naši sertifikovani stručnjaci će Vam dati cjelokupnu sliku o karakteristikama ličnosti, sposobnostima, kompetencijama i profesionalnim interesima ispitivanih osoba te će utvrditi kolika je prikladnost profila tih osoba za određene pozicije.

Gdje se nalazimo