Telemont


  • Adresa: Ulica Vlada Ćetkovića 4
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • Telefon: + 382 (0) 20 20 60 00
  • E-mail:

Telemont je 100% privatna kompanija koju je 1997. godine osnovao g. Željko Savović. Snažna volja da se na tržištu omogući brza isporuka, konkurentne cijene i lokalna podrška ubrzo čine Telemont lidera u segmentu telefonskih sistema, te danas preko 80% poslovnih korisnika u Crnoj Gori zadovoljno koristi sisteme koje smo instalirali i održavamo.