Uprava za kadrove


  • Adresa: 2A Bulevar Jovana Tomaševića
    81000 Podgorica
    Crna Gora
  • Telefon: 020 202 290

Glavne funkcije tj. nadležnosti ovog državnog organa usmjerene su na upravljanje i razvoj kadrovskih resursa crnogorskih državnih organa, kao i održavanje kadrovskog informacionog sistema za upravljanje i razvoj kadrovima u tim organima.