Ministarstvo odbrane Crne Gore


  • Adresa: Jovana Tomaševića 29
    81000 Podgorica
    Crna Gora
  • Telefon: 020 483 507
  • E-mail: