Zavod za statistiku - MONSTAT


  • Adresa: IV Proleterske 2,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • Telefon: +382 20/230-811
  • E-mail:

Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT je nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike. MONSTAT-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata je kod domaće i međunarodne javnosti.
Kao statistički lider MONSTAT je dužan da sakupljanje podataka, obradu i diseminaciju crnogorske statistike obavlja na profesionalno nezavisan, transparentan i visoko stručan način.