Uprava carina Crne Gore


  • Adresa: Oktobarske revolucije 128,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • Telefon: +382 20 442 000 +382 20 442 001
  • E-mail: