Zavod za meteorologiju


  • Adresa: IV proleterske 19.
    81000 Podgorica
    CRNA GORA
  • Telefon: +382 20 655 183
  • E-mail: