Montenegro Stars Hotel Group


  • Adresa: Montenegro Stars Hotel Group
    Splendid Conference & SPA Resort
    85315 Becici
    Montenegro
  • E-mail:

Montenegro Stars Hotel Group, osnovana 2003. je kompanija koja posjeduje i upravlja sa tri hotela u Crnoj Gori, na Budvanskoj Rivijeri.