Elit - Restoran - Lounge bar Podgorica


  • Adresa: The Capital Plaza
    Ulica Šeika Zaida
    81000 Podgorica
  • Telefon: 067 866 222