Dauti-Komerc d.o.o.


  • Adresa: Tuzi bb
    Podgorica
    Crna Gora
  • Telefon: 020 872 480

D.o.o. Dauti Komerc osnovano je 28.02.2001. godine. Početak više nego skroman, jedan radnik, jedno vozilo, ambicije i ogroman entuzijazam. Danas Dauti Komerc Podgorica ima savremen magacinski prostor od 1600 m2 vozni park, od 20 i više vozila i sve što je potrebno za uspješno obavljanje svoje osnovne djelatnosti, a koje opslužuje – zapošljenih 20 radnika.