Adecco Outsourcing d.o.o.


  • Adresa: GTC, 19. Avenija,
    Vladimira Popovića 40
    11070 Novi Beograd
    Srbija
  • Telefon: + 381 (0) 11 66 92 392
  • E-mail:

Adecco je globalni lider u zapošljavanju sa širokim rasponom usluga i cjelovitih rješenja na području ljudskih resursa koja uključuju: traženje i selekciju, privremeno zapošljavanje, outsourcing, outplacement, savjetovanje i istraživanje tržišta rada.