IGP Fidija d.o.o.


  • Adresa: Stara Varoš BLOK 7, 81 000 Podgorica,
    Crna Gora
  • Telefon: +382 (0) 20 621 140
  • E-mail:

Građevinsko preduzeće IGP "Fidija" d.o.o. iz Podgorice osnovano je 1987. godine u Sarajevu. Od 06.06.1992. god., posluje sa sjedištem u Podgorici.