Human Capital Solutions Executive Search doo


  • Adresa: Futoška 10
    21000 Novi Sad
    Srbija
  • Telefon: +381 21 546 939
  • E-mail:

Human Capital Solutions – Executive Search je kompanija sa sjedištem u Novom Sadu, čija je osnovna djelatnost profesionalni odabir ljudskih resursa primjenom metode direktnog traženja i procesa odabira kandidata (headhunting).