Zaposlenima obećavamo: benefite, mogućnost da dobiju znanje i iskustvo jedne uspešne hotelske kompanije. Redovnu, konkurentnu platu, mesto za odličan početak sa svim potrebnim obukama i podrškom da posao obavljaju što bolje.

Potrebni su nam ljudi koji će uvijek pronaći način da boravak gosta bude nezaboravno i prijatno iskustvo. Ljudi koji su društveni, prijatni i puni života.

 

POMOĆNI MENADŽER RECEPCIJE

 

Opis posla:

 • Nošenje čiste, kompletne uniforme prema Allure Palazzi Management standardima;
 • Učestvovanje u dnevnim koordinacijama.
 • Asistent Šefa recepcije pomaže Šefu recepcije u svim poslovima vođenja sektora;
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama sektora Recepcije i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika sektora recepcije tokom svoje smjene;
 • Uspostavlja raspored rada smjena i radnika recepcije;
 • Prima rezervacije soba telefonom, telefaksom, e-mail-om, ili rezervacijskim sistemom ispunjavanjem propisanog obrasca i u skladu sa propisanim pravilima i procedurama;
 • Prihvata i otkazuje rezervacije, i sastavlja popise dolazaka i odlazaka gostiju; Ispostavlja račune i fakture (za goste i agencije) za izvršene usluge;
 • Priprema popis slobodnih soba za tekući i sljedeći dan i raspoređuje sobe gostima prije njihovog dolaska;
 • Izvještava pretpostavljene o dolasku VIP gostiju i o njima vodi posebnu brigu; Pazi na to da se ploča sa kursom stranih valuta ažurno održava;
 • Brine se za to da se svim gostima pri dolasku srdačno zaželi dobrodošlica;
 • Provjerava da li se vodi i popunjava evidencija o gostima;
 • Provjerava tačnost izvještaja domaćinstva u odnosu na podatke recepcije;
 • Izrađuje tablice, bilježi i odlaže u kartoteku podatke o rezervacijama i rasporedu soba i o tome obavještava podređene;
 • Osigurava dobru kontrolu izdavanja i primanja ključeva (gosti i zaposleni/sektori); Poboljšava prihod od soba i telefona sprovođenjem odgovarajućeg sistema kontrole;
 • Redovno provjerava kartone sa podacima o stvarima odloženim u sef kako bi vidio je li neki gost nešto zaboravio i ažurira te podatke;
 • Sastaje se sa vodičima grupa i održava sa njima kontakt tokom boravka grupa, i održava stalni kontakt sa tur-operatorima i njihovim predstavnicima;
 • Preuzima informacije od Šefa smjena, i iste predaje Šefu sledeće smjene, pregleda podatke o smjenama kako bi osigurao da posao neometano teče;
 • Prati rad i pomaže osoblju u svojoj smjeni te ih poučava na samom radnom mjestu;
 • Vodi gotovinsku blagajnu, evidentira sva plaćanja, mijenja strane valute, radi sa gotovinom, kreditnim karticama i putničkim čekovima;
 • Pregleda račune gostiju i izvještaje o onima koji su prekoračili kućno ograničenje;
 • Radi sa uređajem za kreditne kartice, vrši njihov bilans i zatvara na kraju smjene;
 • Knjiži troškove na konta gostiju, prima i evidentira plaćanje od gostiju;
 • Izrađuje popis važnih (hitnih) telefonskih brojeva i drži ih na vidljivom mjestu za sve službenike recepcije;
 • Ispunjava popis potreba za blagajnom;
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Šefa recepcije.


Kandidati koji zadovoljavaju prethodno navedene uslove, mogu poslati CV sa fotografijom putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. Kontakt telefon za više informacija: 068/862-882.

* Napomena: Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi i dodate ostala prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.