WEON image 1 WEON image 2 WEON image 3 WEON image 4
HR kompanija WEON, za klijenta iz Nikšića, raspisuje oglas za poziciju:

 

Menadžer prodaje i nabavke

  

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

Obrazovanje:

 • VII (sedmi) nivo u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija.
 • Rad na računaru – Microsoft Office paket (napredni nivo);
 • Tehnička i tehnološka znanja o proizvodima i uslugama;
 • Komunikacione i vještine pregovaranja;
 • Dobre organizacione sposobnosti.
 • Engleski jezik (nivo C1 u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike).
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač).
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Probni rad:

 • Do 6 (šest) mjeseci (u skladu sa Zakonom o radu).


ODGOVORNOSTI:

PRODAJA:

 • Kreiranje politike prodaje zajedno sa menadžmentom kompanije;
 • Formiranje prodajnih ciljeva po tržištima i kupcima zajedno sa menadžmentom kompanije;
 • Prodaja proizvoda i usluga iz asortimana kompanije i obilaženje kupaca prema utvrđenom planu;
 • Komunikacija sa postojećim kupacima, kao i uspostavljanje saradnje sa novim;
 • Prikupljanje svih potrebnih informacija od potencijalnih klijenata potrebnih za kreiranje ponude;
 • Kreiranje ponuda u saradnji sa pejzažnim arhitektom i slanje ponude nakon dobijenog odobrenje od izvršnog direktora;
 • Odgovornost za poštovanje postavljenih rokova i blagovremeno kreiranje ponuda;
 • Odgovornost za komercijalnu tačnost ponude;
 • Definisanje uslova plaćanja sa klijentom u interakciji sa izvršnim direktorom;
 • Dostavljanje ugovora novim kupcima na potpis i odgovornost za pribavljanje istog nakon potpisa;
 • Dostavljanje svih potrebnih podataka za izradu fakture;
 • Praćenje stanja naplate potraživanja od kupaca;
 • Izvještavanje izvršnog direktora o potraživanjima koja nisu plaćena u valuti;
 • Arhiviranje dokumentacije;
 • Rješavanje eventulanih primjedbi i prigovora kupaca;
 • Praćenje i analiza tržišnih trendova i aktivnosti konkurencije;
 • Učestvovanje u izradi godišnjeg biznis plana;
 • Organizacija rada tenderskog tima radi utvrđivanje prekalkulativnih cijena za ponude;
 • Kontrola kompletne tenderske dokumentacije;
 • Rad na očuvanju postojećih i osvajanju novih tržišta;
 • Predlaganje uvođenja novih proizvoda i usluga;
 • Učešće u kreiranju marketing aktivnosti.

NABAVKA:

 • Pronalaženje optimalne ponude dobavljača uzimajući u obzir cijenu, rok i način isporuke i uslove plaćanja;
 • Planiranje i dopuna zaliha repromaterijala u saradnji sa drugim sektorima;
 • Učestvovanje u kreiranju i realizaciji ugovora sa dobavljačima;
 • Vođenje evidencije o porudžbinama i praćenje rokova isporuke, planiranje smanjenja troškova;
 • Komunikacija sa prevoznicima i ugovaranje prevoza;
 • Održavanje svakodnevnog kontakta sa dobavljačima i špediterskim kućama;
 • Kreiranje plana nabavke;
 • Ispitivanje dobavljača na domaćem i inostranom tržištu, uporedne analize i pribavljanje uzoraka i reklamnog materijala od dobavljača;
 • Prijem robe - evidentiranje zaprimljenih količina, upoređivanje sa porudžbinom i računom;
 • Provjera kvaliteta zaprimljene robe;
 • Reklamiranje oštećene isporučene robe, viška ili manjka robe u slučaju odstupanja od specifikacije odnosno računa;
 • Vođenje stanja robe, stalno ažuriranje i izvještavanje;
 • Izrada i dostavljanje sedmičnih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih prodajnih i izvještaja za nabavku;
 • Neposredna odgovornost za primjenu zakonskih propisa i normativnih akata iz oblasti prodaje i nabavke.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.
Biće kontaktirani kandidati koji uđu u najuži izbor. Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju i prijavama.

*Kako biste uvećali šanse za ulazak u najuži krug kandidata veoma je bitno da što detaljnije i sadržajnije ispunite sva polja navedena u aplikativnoj formi, dodate CV na engleskom jeziku kao i prateća dokumenta koja mogu biti od značaja za datu poziciju (sertifikate, propratno pismo, preporuke i slično).

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.