Tražimo motivisane i odgovorne osobe, koje će kroz partnerstvo sa Crnogorskim Telekomom obavljati aktivnosti terenske podrške, kao:PARTNER TERENSKE PODRŠKE
Podgorica, Berane, Pljevlja, Bijelo Polje, Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Herceg Novi, Kotor


Glavne aktivnosti:

  • Instalacija svih servisa Crnogorskog Telekoma na obje tehnologije, bakru i optici.
  • Mjerenja i ispitivanja na MDF-u, pojedinačna i grupna ranžiranja za sve tipove priključaka.
  • Instalacija opreme kod FTTH korisnika uključujući sve neophodne radnje (mjerenje, ispitivanje, prespajanje, splajsovanje ...).
  • Ispitivanje i otklanjanje smetnji u pristupnoj mreži za sve vrste priključaka i servisa. Obavljanje neophodnih mjerenja, ispitivanja i otklanjanje uzroka smetnji kako na bakarnim, tako i na optičkim kablovima.
  • Učestvovanje u povezivanju objekata na FTTH infrastrukturu kroz slanje potencijalnih lokacija i prikupljanje saglasnosti stanara. Aktivnosti koje se tiču migracije korisnika sa bakra na FTTH i akvizicije novih korisnika.
  • Obilazak definisanih zona i prodaja servisa Crnogorskog Telekoma.
Pravi ste kandidat za partnerstvo ukoliko:
  • posjedujete vozačku dozvolu
  • imate visok stepen produktivnosti
  • orjentisani ste na rezultat
  • usmjereni ste na korisničko iskustvo, uz korišćenje fleksibilnog radnog vremena

Ukoliko smatrate da možete odgovoriti ovim poslovnim izazovima, potrebno je da pošaljete svoj CV putem opcije Konkurišite na oglas, najkasnije do 25.07.2024.godine, do kraja dana.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.