Art Gradnja Bar raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:
 
Šef restorana

Opšti opis poslova:
 • Organizuje rad u restoranu i prodajnim mjestima i rukovodi osobljem,
 • Stara se o pravovremenoj i efikasnoj usluzi gostima,
 • Brine o opremi za rad i osnovnim sredstvima, zalihama materijala i sitnog inventara.
Ključna područja rada i odgovornosti:
 • Pravovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz svog djela rada,
 • Materijalna i finansijska odgovornost za organizacionu jedinicu kojom upravlja,
 • Izrada operativnih planova na dnevnoj bazi,
 • Poštovanje propisanih procedura i standarda u poslovanju,
 • Pravovremeno i tačno izvještavanje menadžera sektora u vezi poslovnih aktivnosti za koje odgovara,
 • Pravovremeno i tačno izvještavanje o radnim satima i ostalim oblicima evidencije radnika restorana.
Komunikacija:
 • Sa kuhinjom u cilju efikasnog i pravovremenog pružanja usluga hrane,
 • Sa recepcijom u cilju blagovremenog informisanja i broju obroka i tipovima usluga koje su gosti rezervisali / uplatili,
 • Sa domaćinstvom u cilju održavanja higijene u restoranu i održavanja čistoće na zadovoljavajućem nivou,
 • Sa tehničkom službom u cilju kvalitetnog održavanja opreme za rad i efikasnog otklanjanja eventualnih kvarova.
Ključna područja rada:
 • Brine o kvalitetu usluge koja se pruža gostima,
 • Održava komunikaciju sa gostima u cilju aktivnog unapređenja usluga,
 • Brine o atmosferi koja vlada u organizacionoj jedinici kojom upravlja (odgovarajuća jačina svjetlosti, jačina zvuka, nivo higijene i sl.),
 • Sprovodi hotelsku kadrovsku politiku,
 • Brine o opremi i sredstvima za rad,
 • Predlaže potrebne nabavke opreme, sitnog inventara i materijala za rad menadžeru sektora,
 • Prati i kontroliše prihode i troškove organizacione jedinice kojom upravlja na dnevnoj bazi,
 • Organizuje rad restoranskog osoblja i vodi evidenciju o rezultatima njihovog rada,
 • Aktivno učestvuje u procesu održavanja higijene objekata i opreme u restoranu i poštovanjem definisanih postupaka čišćenja i održavanja,
 • Aktivno učestvuje u poštovanju pravila vezanih za ličnu higijenu i ponašanje zaposlenih,
 • Pohađa sve treninge protivpožarne, zdravstvene i siguronosne treninge, kao i one koji se odnose na hranu i piće i stara se da je sve u skladu sa svim propisanim pravilima,
 • Sprovodi brzo i efikasno sve obaveze dodijeljene od strane nadređenih,
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu menadžera sektora.
Potrebno obrazovanje, iskustvo, vještine i sposobnosti:

Radno iskustvo: minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Vještine i sposobnosti:      
 • Posvećenost gostima i visokom kvalitetu usluge,
 • Znanje  rada na računaru,
 • Znanje crnogorskog/srpskog i engleskog jezika,
 • Poznavanje HACCAP i HALAL standarda,
 • Timski rad, liderstvo, sposobnost koordinacije I kontrole zadatih poslova.
Zainteresovani kandidati mogu slati svoj CV na e-mail: edina@artgradnja.me ili  putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. 

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.