Art Gradnja Bar raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:

Glavni konobar/ica


Opšti opis poslova:
 • Učestvuje u organizaciji rada u restoranu sa naglaskom na operacije kojima je konkretno zadužen,
 • Stara se o pravovremenoj i efikasnoj usluzi gostima,
 • Brine o opremi za rad i osnovnim sredstvima, zalihama materijala i sitnog inventara.
Ključna područja rada i odgovornosti:
 • Vođenje i nadzor aktivnosti osoblja u restoranima i na prodajnim mjestima,
 • Materijalna i finansijska odgovornost na radnom mjestu,
 • Vodi računa da svi zaposleni konstantno i u svakom trenutku održavaju visok standard pružanja kvalitetne usluge,
 • Pravovremeno i tačno izvještavanje šefa restorana u vezi poslovnih aktivnosti za koje odgovara,
 • Održava redovne treninge i obuke zaposlenih u skladu sa svojim nadleznostima,
 • Pohađa sve treninge protivpožarne, zdravstvene i sigurnosne treninge, kao i one koji se odnose na hranu i piće,
 • Održava komunikaciju sa gostima u cilju aktivnog unapređenja usluga,
 • Brine o opremi i sredstvima za rad,
 • Brine se o restoranskom inventaru I sprovodi redovnu kontrolu o broju i zalihama,
 • Vodi računa i aktivno učestvuje u procesu održavanja higijene, sanitarnih uslova za rad objekata i opreme u restoranu u skladu sa definisanim postupcima čišćenja i održavanja,
 • Aktivno učestvuje u poštovanju pravila vezanih za ličnu higijenu i ponašanje zaposlenih,
 • Prati i kontroliše rad osoblja,
 • Učestvuje u dočeku i smještaju gostiju,
 •  Detaljno poznaje sve artikle na jelovniku, listi pića,
 • Pruža i pomaže osoblju restorana u pružanju usluga gostima,
 • Sprovodjenje banket operacija, događaja i ceremonija,
 • Kontroliše kucanje, naplatu računa i praćenje porudžbina,
 • Vodi računa o depozitu, razdužuje konobare i zaključuje kasu a u odustvu cashier-a je odgovoran za stanje u svim kasama,
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu šefa restorana.
Potrebno obrazovanje, iskustvo, vještine i sposobnosti:

Radno iskustvo: minimalno 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Vještine i sposobnosti      
 • Posvećenost gostima i visokom kvalitetu usluge,
 • Znanje  rada na računaru,
 • Znanje engleskog jezika,
 • Poznavanje HACCAP standarda.
Zainteresovani kandidati mogu slati svoj CV na e-mail: edina@artgradnja.me ili  putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. 

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.