Art Gradnja Bar raspisuje konkurs za slobodno radno mjesto:
 
Recepcioner/ka             

Sektor: Recepcija

Odgovara direktno: Šefu recepcije / Šefu smjene

 
Opšti opis poslova:
 • Obavlja radne aktivnosti predviđene radu na recepciji: prima rezervacije, odgovara na upite, daje sve potrebne informacije telefonskim, elektronskim ili direktnim putem,
 • Na usluzi je gostima, dočekuje i smješta goste, provjerava da li je sve u redu sa njihovim smještajem, upoznaje ih sa sadržajima hotela, prenosi im informacije o F&B uslugama i ostalim uslugama koje hotel pruža,
 • Pomaže u ugovaranju dodatnih usluga za goste (taxi, rent-a-car, izleti, transferi itd.),
 • Informiše goste o lokalnim događanjima i aktivnostima,
 • Komunicira sa ostalim sektorima i prenosi potrebne informacije vezane za kvalitet usluge i efikasnost poslovanja,
 • Vrši prijavu i odjavu gostiju u skladu sa važećim standardima i procedurama.
Ključna područja rada I odgovornosti:
 • Planira i organizuje poslove iz djelokruga svog rada, poznaje načine organizacije rada i standarde I procedure u hotelu,
 • Vrši pripremu za posao: učestvuje u primopredaji smjene, upoznaje se sa radnim zadacima, priprema se za doček gostiju, priprema kartice za sobe, upoznaje ostale sektore i pretpostavljene sa dnevnim izvještajima o dolasku i odlasku gostiju, pansionskim uslugama, zauzetim sobama, pregleda knjigu dnevnih događanja, priprema izvršenje svih obaveze koje su navedene, provjerava elektronsku poštu i blagovremeno i uredno odgovara na upite,
 • Ažurira on-line prodaju, ažurira web site hotela, unosi ekstra usluge i obračunava ih, priprema predračune, račune i fakture gostima, vrši naplatu gotovinski ili kreditnom karticom, obavlja neophodne programske operacije (zaključivanje prometa, kasa, fiskalnih izvještaja itd.). Odgovoran je za stanje novca u blagajni u skladu sa procedurama hotela,
 • Prepoznaje svakog gosta i uspostavlja kontakt sa svakim dolazećim gostom (minimalno 3 metra udaljenosti kad god je to moguće),
 • Pozdravlja gosta na njegovom maternjem ili engleskom jeziku uz poželjno oslovljavanje prezimenom,
 • Udovoljava zahtjevima gostiju osiguravajući da su svi poslovi riješeni efikasno i daje prednost zahtjevima gostiju nad adminstrativnim zadacima,
 • Informiše sve sektore o posebnim zahtjevima gostiju I sarađuje sa svim hotelskim sektorima,
 • Dobro poznaje hotelsku ponudu, cijene soba, raspoloživost soba, promocije, usluge i sadržaje, trudi se da postigne najveću popunjenost soba (up-selling),
 • Obezbjeđuje garanciju plaćanja prilikom prijema gosta (cash deposit, autorizacija kreditne kartice, voucher agencije),
 • Javlja se na telefon brzo i efikasno prateći standard javljanja na telefon ( najkasnije do III zvona uz standard javljanja na interne i eksterne telefonske pozive),
 • Temeljno predaje smjenu i na početku i na kraju svake smjene provjerava da li su sve napomene detaljno upisane u dnevnik recepcije,
 • Održava visoke standarde lične higijene, ponaša se na način, koji je ljubazan i pozitivan i koji promoviše dobar ugled hotela,
 • Provjerava tehničku ispravnost uredjaja za rad i opreme u radnom prostoru, odmah prijavljuje kvarove i izvještava o statusu popravke, poštuje proceduru uštede energije.
Potrebno obrazovanje, iskustvo, vještine i sposobnosti:

Obrazovanje: III ili IV stepen stručne spreme (poželjno srednje obrazovanje ugostiteljske struke).

Vještine i sposobnosti:      
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na poziciji recepcionera,
 • Znanje engleskog jezika (poželjan još jedan strani jezik),
 • Posvećenost gostima i visokom kvalitetu usluge, komunikativnost sa gostima i kolegama.
Zainteresovani kandidati mogu slati svoj CV na e-mail: edina@artgradnja.me ili  putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. 

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.