One Crna Gora DOO  objavljuje oglas za poziciju 

Specijalista za podršku Poslovnih sistema u Službi Billing-a

1  izvilac, mjesto rada Podgorica

Ključne odgovornosti

 • Održavanje dostupnosti i nesmetan rad Sistema za obračun i Sistema za administrativne poslove unutar organizacije (u nastavku Sistem);
 • Izvršavanje operativnih zadataka (administracija, konfiguracija, izvještavanje, praćenje);
 • Podrška korisnicima Sistema;
 • Podrška uvođenju, implementaciji, integraciji, održavanju, praćenje i kontrola novih sistema/aplikacija, servisa i funkcionalnosti;
 • Obezbjeđivanje visokog nivoa sigurnosti Sistema, kao i razumijevanje i praćenje relevantne regulative i principa;
 • Praćenje performansi ugovarača u skladu sa aktuelnim ugovorima;
 • Saradnja sa drugim sektorima u kompaniji;
 • Učešće u procesima implementacije, procedura, metoda i alatki koji se koriste u okviru sektora;
 • Kreiranje i održavanje operativne dokumentacije;
 • Odgovornost za konstantna poboljšanja kvaliteta Sistema;
 • Učešće u praćenju performansi;
 • Rješavanje korisničkih prigovora;
 • Podrška NOC timu; učešće u dežurstvima;
 • Kreiranje izvještaja za potrebe menadžmenta i ostalih sektora;
 • Dijeljenje znanja i iskustva sa drugim kolegama.

Posebni uslovi

 • VI, VII stepen, VSS Univerzitetska diploma iz oblasti telekomunikacija ili IT-ija
 • Poznavanje rada sa bazama (SQL) i operativnih sistema baziranih na linux-u
 • Sposobnost rada u timu (internacionalnom)
 • Dobro znanje engleskog jezika
 
Rok za prijavljivanje 18.07.2024.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.