Saradnik za rad sa klijentima


CKB ima tradiciju od preko 20 godina uspješnog poslovanja na teritoriji Crne Gore. Više od 500 posvećenih zaposlenih zaslužni su za višegodišnje pozicioniranje CKB-a kao apsolutnog lidera na crnogorskom bankarskom tržištu. Vjerujemo da su zaposleni naš ključni strateški resurs i nastojimo da razvijamo njihov potencijal u radnom okruženju zasnovanom na uzajamnom povjerenju i lojalnosti. U Banci njegujemo podsticajan ambijent koji omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ambicija.

Kako se kontinuirano razvijamo i napredujemo, tako se otvaraju i prilike da proširimo svoj tim - tražimo koleginicu/kolegu koja/i će u našoj filijali u Herceg Novom raditi na poziciji Saradnika za rad sa klijentima.

Uslovi

 • Poznavanje MS Office paketa
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje bankarskih proizvoda i usluga
 • Poznavanje finansijskih analiza
 • Komunikacione vještine
 • Preciznost
 • Pouzdanost
 • Usmjerenost na klijente
 • Timski rad
 • Proaktivnost
 • Efikasnost
Opis posla i ključnih odgovornosti
 • Usmjeravanje i informisanje klijenata
 • Sprovođenje bankarskih transakcija i pružanje usluga klijentima
 • Savjetovanje klijenata, promocija i prodaja proizvoda i usluga Banke
 • Pružanje podrške u dijelu administrativnih poslova kod pripreme dokumentacije za sve vrste proizvoda unutar organizacione jedinice
 • Učešće u prodajnim aktivnostima definisanim individualnim Planom prodaje
 • Kontrola stanja blagajne
 • Administracija i arhiviranje dokumentacije
 • Poslovi zastupanja treće strane u prodaji njihovih proizvoda, u skladu sa Ugovorom između Banke i treće strane, ukoliko su ispunjeni svi uslovi definisani Ugovorom i postojanje adekvatnih ovlašćenja (npr. zaposleni posjeduje ovlašćenje od Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju)
 • Priprema različitih vrsta izvještaja i evidencija iz oblasti svog domena rada
 • Odgovornost za poštovanje svih relevantnih akata Banke i zakonske regulative koja se odnosi na domen rada zaposlenog
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacionog dijela, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.
 • Priprema različitih vrsta izvještaja i evidencija iz oblasti svog domena rada
 • Odgovornost za poštovanje svih relevantnih akata Banke i zakonske regulative koja se odnosi na domen rada zaposlenog
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacionog dijela, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 11. jula 2024. g. ovdje.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug selekcije.

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.