Kompanija Cerovo DOO, zbog potreba zapošljavanja u Prodajnom centru u Podgorici, raspisuje sledeći konkurs:
 
MAGACIONER 
(1 izvršilac)

OPIS POSLA:
 • Preko naloga vrši prijem i izdavanje robe;
 • Kontroliše primljenu robu, utvrđuje odstupanja u kvantitetu i kvalitetu robe i sastavlja zapisnik u kojem navodi eventualne uzroke nastanka nepravilnosti;
 • Obavlja utovar i istovar robe prilikom prijema i otpreme robe;
 • Otprema robu do maloprodajnih objekata i pruža pomoć pri istovaru robe;
 • Odgovoran je za pravilno rukovanje i skladištenje materijala koji se nalazi u magacinu;
 • Izdaje robu i obavlja kontrolu robe koja se izdaje prema otpremnici;
 • Učestvuje u kontrolnom popisu zaliha magacina;
 • Odgovoran je materijalno za sredstva koja su mu povjerena;
 • Vodi brigu o postojećoj robi u magacinu;
 • Vodi kontrolu rokova.
USLOVI:
 • Bez obzira na radno iskustvo;
 • Četvrti nivo obrazovanja (IV) Podnivo jedan (IV1); 
 • Ili Prvi nivo (I) Podnivo dva (I2) obrazovanja;
 • Preciznost u radu.
Zainteresovani kandidat mogu poslati svoju biografiju/CV (sa fotografjom) sa naznakom za koju poziciju konkurišu na sledeći e – mali: posao@cerovo.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.