Kompanija Cerovo DOO, zbog potreba zapošljavanja u Prodajnom centru u Baru ili Podgorici, raspisuje sledeći konkurs: 
 
KOMERCIJALISTA U SEKTORU MAŠINA, ALATA I ŠRAFOVSKE ROBE
(1 izvršilac)

OPIS POSLA:
 • Primarno vrši nabavku robe u svom sektoru (po dobavljačima);
 • Praćenje procedure nabavke robe što obuhvata: pregled zaliha robe u saradnji sa prodajnim centrima, sastavljanje porudžbine i njeno slanje, organizaciju transporta, optimizaciju i kalkulaciju troškova transporta, kontrolu predračuna, predprijem i raspored robe po prodajnim centrima;
 • Kontroliše pravovremenost isporuke robe i o tome obavještava prodajne centre;
 • Obavlja administrativne poslove vezane za otvaranje novih šifri, predprijema i sl;
 • Opšte znanje o svim prodajnim asortimanima kompanije, a perfektno poznavanje materijala iz asortimana dobavljača kojeg kom. ref. prati; 
 • Radi na proširenju dobavljača i postojećeg asortimana u saradnji sa šefom sektora i šefom prodajnog centra u cilju proširenja ponude;
 • Priprema ponude svojim kupcima i asistira u pripremama ponuda ostalim kolegama iz prodaje, obavlja komunikaciju sa svojim kupcima i prati naplatu potraživanja svojih kupaca;
 • Kontrola rokova proizvoda koji imaju problematičan rok trajanja i priprema akcijskih cijena;
 • Poznavanje kalkulacija i obračun nabavnih cijena;
 • Obavljanje drugih poslova po nalogu komercijalnog direktora.
USLOVI:
 • Četvrti stepen obrazovanja;
 • Engleski jezik;
 • Poznavanje asortimana mašina, alata i šrafovske robe;
 • Dobro poznavanje procesa nabavke i prodaje;
 • Izražene analitičke, komunikativne i organizacione sposobnosti;
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paketa).
Prijave slati na e-mail adresu: posao@cerovo.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.