Kompanija Cerovo DOO, zbog potreba zapošljavanja u Prodajnom centru u Baru i Ulcinju raspisuje sledeći konkurs: 
 
Projekt menadžer
(1 izvršilac)
OPIS POSLA:
 • Primarno rad na relaciji Bar, Ulcinj
 • Pronalaženje novih kupaca – obilaženje terena i ostvarivanje kontakta sa potencijalnim kupcima, obavještavanje direktora projektne prodaje o ostvarenim kontaktima i zakazivanje sastanaka sa potencijalnim kupcima (u saradnji sa šefom projektne prodaje dogovara strategiju nastupa);
 • Organizovanje sastanaka sa novim kupcima i ugovaranje uslove prodaje:
 • Obavještavanje saradnika projektne prodaje o novim kupcima radi ubacivanja istih u sistem:
 • Odgovoran je da prati kupca u svim fazama (robnim grupama). Kontrolu realizacije će vršiti direktor projektne prodaje;
 • Odgovoran je za naplatu potraživanja za kupca kog prati;
 • Obavezno pozvanje osnovih karakteristika svih materijala i roba na svim sektorima;
 • Obavezna izrada dnevnih izvještaja pismenim putem o planiranim obavezama i sastancima i njihovim rezultatima za taj dan, direktoru projektne prodaje;
 • U saradnji sa saradnikom projektne prodaje pruža sve informacije koje kupac zatraži.
 • Obavlja i druge poslove u saradnji i po nalogu nadređenog;
USLOVI:
 • Četvrti nivo kvalifikacija srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja ili sedmi nivo
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Prijave slati na E-mail adresu: posao@cerovo.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.