Kompanija Montecco INC doo prima u radni odnos:

Brand Manager - Julius Meinl

Opis pozicije:
 • Kreira razvojne programe u skladu sa biznis strategijom i incijativama
 • Pomaže liderima da pravilno procijene potrebe zaposlenih i zajedno definišu odgovarajuće razvojne akcije za zaposlene u sektoru prodaje
 • implementira razvojne planove za članove prodajnog tima i Aktivno učestvuje u realizaciji istih
 • Kontinuirano radi na sopstvenom razvoju sa fokusom na kjucnog principala
 • Prati distribuciju učinka za određenu teritoriju/kanal/kategoriju/grupu zaposlenih i savjetuje rukovodice na temu adekvatnog korišćenja sistema praćenja učinka i discipline
 • Priprema izvještaje o aktivnostima za dodijeljenu teritoriju, kanal, kategoriju
 • Prikuplja najbolje prakse, nove ideje za nove načine rada i donosi inovacije u rad
 • Kreira i isporučuje obuke u skladu sa potrebama biznisa
 • Prati implementaciju znanja na terenu uz adekvatan coaching ka zaposlenom i osoblju kupaca
 • Učestvuje u kreiranju i implementaciji biznis plana kompanije kao i dodijeljene teritorije/kategorije/kanala
 • Obezbjeđuje da njegov rad bude u skladu sa relevantnim politikama kompanije
 • Poštuje sve procedure kompanije, pravila kodeks ponašanja, kao i lokalne zakone
 • Učestvuje u inicijativama u oblasti društvene odgovornosti u skladu sa planovima kompanije
 • Promoviše odgovornu poruku o piću za sve brendove
 • Sarađuje sa liderima na implementaciji strategije razvoja
 • Njeguje dobre odnose sa svim sektorima i nivoima rukovođenja u organizaciji
 • Učestvuje u kreiranju plana za unapređenje odnosa sa kupcima 
 • Obavlja ostale zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca

Prijave slati na mail adresu: montecco@t-com.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.