Skiper 2 odgovoran je za održavanje i upravljanje plovilima hotela Mamula Island kako bi postigao sigurana, ugodana i učinkovita organizovana putovanja.
 
Ključne odgovornosti
 • Skiper je odgovoran za sigurnost plovila i posade i kao takav ima dužnost brige za sva lica na brodu.
 • Skiper je osoba na brodu sa najviše iskustva i najvišim nivoom poznavanja rizika koji se mogu desiti na brodu.
 • Glavna uloga skipera jeste da procijeni ​​rizike koji su mogući da se dese tokom putovanja na moru te osigura preduzimanje svih mjera za smanjenje rizika na prihvatljiv nivo i izbjegne sve nedozvoljene rizike. Ovo uključuje brigu i o emocionalnom i fizičkom blagostanju članova posade, timai gostiju jednako.
 • Druga uloga skipera je da pruži najbolje moguće iskustvo gostima osmišljavanjem istoog na kreativan način tako da gosti izadju iz svoje zone komfora, ali da ih ne dovodi to kritične granice (u njihovu zonu panike).
Potrebno iskustvo, obrazovanje i vještine
 • SSS i najmanje 2 godina radnog iskustva na sličnim poslovima u nautičkom polju
 • Minimalno 21 godinu starosti
 • Profesionalna stručnost na engleskom i maternjem jeziku, poznavanje dodatnih jezika je od velike vrijednosti
 • Odlično razumijevanje hotelske industrije
 • Odlične interpersonalne i komunikacione vještine
 • Sposoban za rad pod pritiskom
 • Sposobnost za samostalan i timski rad
 • Sposobnost za fleksibilnost, uslužnu orjentisanost i samomotivaciju
 • Sposobnost za brzo i tačno prepoznavanje problema i efikasno rješavanje istih
 • Sposobnost efikasnog pregovaranja
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: workwithus@mamulaisland.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.


 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.