Idea, jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u zemlji, zbog širenja maloprodajne mreže, raspisuje oglas za radno mjesto:
 

Poslovođa
Horeca Čeluge

Opis posla:

 • organizuje rad u supemarketu u skladu sa zakonskim propisima, aktima preuzeća i uputstvima koje dobija od direktora i zamijenika direktora maloprodaje, regionalnih i programskih koordinatora maloprodaje i rukovodioca službi;
 • kontroliše da li zaposleni u objektu obavljaju ispravno zadatke iz opisa svojih  radnih mjesta;
 • brine da na vrijeme i tačno proslijedi službi maloprodaje izvještaje i analize o radu supermarketa;
 • organizuje asortimansku popunjenost objekta; organizuje trebovanje robe;
 • vodi računa o starosnoj stukturi zaliha i permanentno preduzima mjere u cilju smanjenja nekurentnih zaliha robe;
 • organizuje kvalitativan i kvantitativan prijem robe, o eventualnom manjku ili višku uredno sačinjava zapisnik i komunicira dobavljača, a po potrebi i komercijalnu službu preduzeća;
 • organizuje i sprovodi aktivnosti vezane za otpis robe i stara se za poštovanje odredbi i procedure date u Pravilniku o otpisu robe;
 • prije stavljanja robe u promet vrši kontrolu da li je roba snabdjevena svom potrebnom dokumentacijom;
 • kontroliše pravilno smiještanje robe u prodajnom prostoru i magacinu;
 • organizuje praćenje evidencija o kritičnim rokovima roba i stara se o njima;
 • vodi računa da se zaposleni pridržavaju mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite;
 • kontroliše čistoću prodajnog prostora, magacina i drugih prostorija u  objektu, kao i lični izgled zaposlenih; 
 • razvija osećaj kolegijalnosti i saradnje i  osećaj pripadnosti kolektivu i Preduzeću;
 • obavlja i sve druge poslove po nalogu predpostavljenih

Uslovi:

 • IV/VI stepen stručne spreme
 • Iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Znanje engleskog jezika
 • Organizacione i rukovodne sposobnosti
 • Vještina koordinacije velikog broja poslova
 • Visok stepen samoinicijative
 • Sklonost timskom radu

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS, na E-mail adresu: ljudski.resursi@mercator.me ili se mogu informisati o svim detaljima na br. telefona: 067 631 774.
Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži krug.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.