Pridruži se timu Crnogorske komercijalne banke!

CKB ima tradiciju od preko 20 godina uspješnog poslovanja na teritoriji Crne Gore. Više od 500 posvećenih zaposlenih zaslužni su za višegodišnje pozicioniranje CKB-a kao apsolutnog lidera na crnogorskom bankarskom tržištu. Vjerujemo da su zaposleni naš ključni strateški resurs i nastojimo da razvijamo njihov potencijal u radnom okruženju zasnovanom na uzajamnom povjerenju i lojalnosti. U banci njegujemo podsticajan ambijent koji omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ambicija.

Kako se kontinuirano razvijamo i napredujemo, tako se otvaraju i prilike da proširimo svoj tim - tražimo kolegu ili koleginicu koji/a će raditi na poziciji Višeg referenta za upravljanje rizicima i regulativu  u Odjeljenju za nadzor i kontrolu rizika.

Uslovi:

 • Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet
 • Minimum 1 godina na istim ili sličnim pozicajama
 • Analitičnost i sistematičnost u obavljanju radnih zadataka i sposobnost utvrđivanja prioriteta u njihovoj realizaciji
 • Kreativnost i sposobnost iniciranja i implementiranja promjena
 • Dobre vještine usmene i pisane komunikacije
 • Usmjerenost na timski rad i podsticanje saradnje
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Napredno poznavanje rada na računaru – Excel, Word, Power Point, Internet

Opis posla i ključnih odgovornosti:

 • Praćenje parametara rizika definisanih kreditnom politikom za proizvode u sektoru stanovništva
 • Organizacija rada Komiteta za kreditni rizik za fizička lica
 • Izvještavanje o kreditnom riziku portfolija i kontrola podataka o kreditnom riziku u bazi podataka OTP grupe
 • Kontrola i praćenje rizika druge ugovorne strane i rizika zemlje
 • Priprema prijedloga limita za rizik zemlje, revizija godišnjih limita i izvještavanje
 • Priprema prijedloga limita za rizik druge ugovorne strane, revizija godišnjih limita i izvještavanje
 • Izračunavanje rejtinga druge ugovorne strane
 • Kontrola i praćenje valutnog rizika 
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Prijave su otvorene do 9. aprila 2024.godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti ovdje. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.