Uniprom pharm d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:

Diplomirani farmaceut
 
Mjesto rada: Budva

Opis posla:

 • izdavanje ljekova i medicinskih sredstava po receptu ili bez recepta;
 • pregleda recepte i vrši kontrolu doza, kontraindikacije i interakcije sa drugim ljekovima;
 • savjetuje pacijente o upotrebi lijeka;
 • vrši elektronsku obradu recepata i ovjerava recepte potpisom - faksimilom;
 • vrši izradu i zdavanje magistralnih ljekova;
 • vrši izradu galenskih preparata u timu sa tehničarem;
 • vrši kontrolu rokova i količina primljenih ljekova;
 • vrši kontrolu odlagaja i klasifikovanja ljekova u policama;
 • vrši unos i izradu robnih dokumenata;
 • vrši naplatu usluga i evidenciju prodatih preparata;
 • vrši prijem, izdavanje, obradu i arhiviranje dokumentacije;
 • vrši pripremanje dokumentacije za knjigovodstvene I finansijske potrebe;
 • vrši druge poslove po nalogu nadređenog;
Napomena:
 • Obezbijeđeni smještaj i hrana;
 • Plata po dogovoru;
Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem mejla: apoteka2@uniprompharm.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.