Žičara Kotor Lovćen d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:

Specijalista za marketing
 
Broj izvršilaca: 1
Nivo kvalifikacije: VI, VII1 ili VII2 
Stručna kvalifikacija: Visoko obrazovanje (180 kredita CSPK-a) ili Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240, 180 + 60, 300 odnosno 360 (ECTS) kredita, iz oblasti ekonomije, marketinga, komunikacija ili srodnog polja
Radno iskustvo: Minimum 3 godine 
Ostali uslovi:
 • Poznavanje engleskog jezika (napredni nivo)
 • Poželjno poznavanje više stranih jezika
Kompetencije:
 • Iskustvo u kreiranju i implementaciji marketinških strategija, kampanja i budžeta po mogućnosti;
 • Izuzetne komunikacijske vještine i sposobnost rada u timu;
 • Poznavanje email marketing i kreiranje kampanja;
 • Poznavanje Digital Marketinga i alata kao što su Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads i sl.
 • Iskustvo u kreiranju grafičkih rešenja u programima kao Figma, Adobe Creative, Canva, Sketch, Pixlr ili sl. 
 • Iskustvo sa upravljanjem društvenih mreža kao npr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok i YouTube;
 • Kreativnost, inovativnost i sposobnost rješavanja problema i da realizuje abstraktne ideje i koncepte;
 • Analitičke sposobnosti i poznavanje osnova istraživanja tržišta;
 • Prednost ukoliko imate iskustva s radom gerila marketinga;
 • Iskustvo u radu sa savremenim poslovnim praksama, digitalnim trendovima i inovativnim pristupima marketingu;
 • Aktivno praćenje najnovijih industrijskih dešavanja i tehnologija.
Period angažovanja: Neodređeno, uz probni rad
Mjesto rada: Podgorica, uz odlaske na lokaciju žičare po potrebi
Funkcionalna odgovornost: Odgovara izvršnom direktoru

Opis posla:
 • Učestvovanje u kreiranju i implementaciji marketinških planova i strategija kako bi se postigli ciljevi kompanije;
 • Učestvovanje u izradi marketinških materijala kao što su brošure, leci, prezentacije i digitalni sadržaji;
 • Davanje inputa u dijelu digitalnih marketinških kampanja putem društvenih mreža, e-mailova, web stranica i drugih digitalnih kanala;
 • Analiza tržišta radi identifikacije novih prilika za promociju;
 • Saradnja s dizajnerima, copywriterima i drugim članovima tima kako bi se osiguralo dosljedno provođenje marketinških aktivnosti;
 • Praćenje rezultata marketinških kampanja i izrada izvještaja o performansama;
 • Učestvuje u PR aktivnostima: pisanje PR tekstova, tekstova za web stranice, društvene mreže i sl. 
 • Saradnja sa Menadžerom događaja u vezi sa planiranjem događaja i promocija njihovog uspješnog izvođenja;
 • Usklađivanje marketinških planova sa planovima prodaje;
 • Osmišljavanje i sprovođenje marketing planova;
 • Kreiranje marketing miks strategije;
 • Saradnja sa eksternim partnerima (marketinškim i PR agencijama i sl.);
 • Upravljanje svim kanalima komunikacije prema ciljnim tržištima i javnosti;
 • Izgradnja strategije za jačanje brenda i imidža društva; 
 • Učešće u planiranju aktivnosti iz domena društveno odgovornog poslovanja;
 • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;
 • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije. 
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.