Kompanija Cerovo DOO, zbog potreba zapošljavanja u Prodajnom centru u Baru ili Podgorici, raspisuje sledeći konkurs: 
 
Direktor za analitiku, rizike i novčane tokove

OPIS POSLA:
 • Analizira finansijsko poslovanje preduzeća i predlaže aktivnosti u tom pravcu
 • Prati novčane tokove i predlaže aktivnosti u toj oblasti
 • Prati proces naplate potraživanja i predlaže mjere za njegovo poboljšanje
 • Prati proces sprovođenja cjenovne politike
 • Analizira troškove kompanije i podnosi izvještaje o kretanju istih
 • Učestvuje u definisanju ugovornih uslova sa klijentima (limit, valuta, kompenzacije i sl)
 • Analizira planirane investicije kompanije i njihovu opravdanost
 • Radi sektorske analize i mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje
 • Učestvuje u definisanju finansijskih, troškovnih i prihodnih ciljeva (targeta) kompanije
 • Drugi poslovi iz oblasti finansija u saradnji i po nalogu Finansijskog i Izvršnog direktora.
USLOVI:
 • Sedmi nivo, kvalifikacija visokog obrazovanja;
 • Radno iskustvo najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima
Zainteresovani kandidat mogu poslati svoju biografiju/CV na sledeći E-mali: posao@cerovo.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.