Ziraat bank Montenegro AD raspisuje oglas za izbor:
  
Službenik/ca za pravne poslove i ljudske resurse – 1 izvršilac
Mjesto rada:
Podgorica

Ključne nadležnosti i odgovornosti:
 • Prati zakonske i druge propise, posebno u oblasti kreditne, monetarne i bankarske oblasti;
 • Daje pravna mišljenja i pravne savjete svim organizacionim djelovima Banke, kao i Upravnom i Nadzornom odboru;
 • Provjerava opšte i pojedinačne akte i njihovu usklađenost sa propisima;
 • Priprema predloge opštih i drugih akata Banke;
 • Registruje statusne promjene u Centralnom registru privrednih subjekata;
 • Priprema pravna mišljenja vezana za konstituisanje založnog prava u korist Banke radi obezbjeđenja potraživanja Banke, kao i njihovog prestanka;
 • Komunicira i zastupa interese Banke u kontaktu sa nadležnim organima u vezi sa pravnim poslovima;
 • Izrađuje i sprovodi opšte i pojedinačne akte iz oblasti radnih odnosa;
 • Priprema plan prijema pripravnika i stara se o njihovoj obuci;
 • Priprema ugovore, anekse ugovora, odluke i rešenja u vezi sa rasporedom zaposlenih, platama i drugim pitanjima zapošljavanja;
 • Obavlja službenu i svu neophodnu komunikaciju sa državnim institucijama u vezi sa zaradama, porezima, doprinosima i drugim pitanjima zaposlenih, kao i u vezi sa dozvolama i radnim dozvolama za zaposlene koji nisu državljani Crne Gore;
 • Osigurava da je lična dokumentacija za svakog zaposlenog tačna i ažurirana u Odeljenju za pravne poslove i ljudske resurse;
 • Održava neophodnu komunikaciju sa Zavodom za zapošljavanje, Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, Fondom zdravstva i drugim relevantnim institucijama;
 • Blagovremeno i tačno izvještava nadređene iz oblasti svoje nadležnosti;
 • Preduzima i druge poslove u skladu sa zahtjevima nadređenih;
Potrebna znanja i vještine:
 • VII-1 stepen stručne spreme, Pravni fakultet;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Dobro poznavanje MS Office paketa;
 • Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika;
Kako da se prijavite?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Ziraat Bank Montenegro AD, molimo Vas da svoju biografiju na engleskom jeziku dostavite na e-mail adresu jobapplications@ziraatbank.me, ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS najkasnije do 14.02.2024. godine, do kraja dana.
Kontaktiraćemo samo sa kanditatima koji uđu u uži izbor.

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.