SARADNIK 1 –  AGENT PRODAJE

Za sebe kažete da ste dobar komunikator? Uživate u pružanju organizacione podrške i privlače vas dinamična radna okruženja u kojima su učenje i rezultati na prvom mjestu? Shvatate značaj timskog rada, a uspjeh tima doživljavate kao svoj lični? Ako je odgovor da, nastavite da čitate, jer vrlo vjerovatno nudimo posao koji tražite. 

Nacionalna avio kompanija AirMontenegro u potrazi je za kandidatima kvalifikovanim za obavljanje posla na poziciji Saradnik 1 - agent prodaje

Opis posla je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva, a odnosi se uglavnom na sledeće:
 • Rad na telefonskoj prodaji kompanijskih usluga;
 • Pružanje informacija;
 • Pravljenje putničkih rezervacija;
 • Izdavanje avionskih karata;
 • Unapređenje korisničkog iskustva kroz ponudu dodatnih usluga;
 • Odgovaranje na generalne upite putem maila.
Od specifičnih uslova potrebnih za adekvatno obavljanje ovog posla izdvajamo:
 • Poznavanje rada na računaru i MS Office paketa;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (avio kompanija, turistička agencija ili call centar) je poželjno, ali ne i limitirajuće, budući da svim kandidatima nudimo adekvatan trening.
Uz prijavu na oglas kandidat/kinja za Stručnog saradnika - Agenta prodaje treba da dostavi: 
 • CV;
 • Diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom;
 • Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili neki dr. dokaz);
 • Fotokopiju lične karte ili pasoša; 
 • Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Prijave i upit za dodatne informacije možete slati na e-mail adresu: hr@airmontenegro.com ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.