Mercator Crna Gora raspisuje konkurs za poziciju:
 

SLUŽBA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA

SPECIJALISTA ZA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE U SLUŽBI KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA 


Opis posla:

 • Operativna podrška u kreiranju interne i eksterne korporativne komunikacijske strategije;
 • Priprema sadržaje i provodi aktivnosti predviđene strategijom internog i eksternog komuniciranja;
 • Priprema materijale za medije, brifinge, odgovore na upite, priopćenja za medije te komunicira s predstavnicima medija u koordinaciji s rukovoditeljem i korporativnim komunikacijama grupe;
 • Priprema i održava internu komunikaciju putem svih dostupnih kanala (web stranica, newsletter, interne novine i sl.), a u saradnji sa sektorom ljudskih resursa;
 • Komunicira sa svim područjima društva i informira se u svrhu što bolje pripreme materijala za internu komunikaciju;
 • Sudjeluje u razvoju i implementaciji korporativnih internet i intranet stranica i u generiranju sadržaja na istima;
 • Sudjeluje u organizaciji pr kampanja s dobavljačima, konferencija i drugih događanja za medije
 • Organizira promocije dobavljača u prodavaonicama;
 • Prati medijske objave – press clipping te internu komunikaciju medijskih objava, priprema izvještaje medijskih objava na određenu temu ili povodom određenog događanja;
 • Sudjeluje u pripremi sponzorske zastupljenosti društva i njegovih predstavnika na raznim događanjima i poslovnim konferencijama;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja;

Zahtijevane vještine, znanja i iskustvo:

 • VII stepen stručne spreme; 
 • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Napredno poznavanje rada na računaru (Ms Office paketi)
 • Visok nivo kreativnosti;
 • Izvrsnost u gramatici i pravopisu;
 • Sklonost timskom radu;
 • Aktivno znanje i korištenje engleskog jezika.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije putem slanjem biografije putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili ne e-mail adresu: ljudski.resursi@mercator.me

Kandidati se mogu informisati o svim detaljima na br. telefona: 020 449 405 i 067 631 774.

Napominjemo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji idu u uži izbor na osnovu pregleda biografija.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.