Agencija DEKRA za klijenta, kompaniju ALK gradnja, traži kandidata za poziciju:

INŽENJER
Lokacija:
Podgorica
Broj izvršilaca: 1
 
Opis posla:
 • Organizuje, prati i kontroliše rad kooperanata, dinamiku i kvalitet izvođenja radova po obavezama definisanim ugovorima zaključenim;
 • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuju, kao i cjelokupan rad, disciplinu i higijenu na gradilištu;
 • Monitoring izvršavanja radnih zadataka radnika na projektu i osiguravanje provođenja zadatih projektnih zadataka;
 • Realizacija zadataka po disciplinama prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji;
 • Analiza odobrene tehničke dokumentacije (crteži, kalkulacije, specifikacije opreme i materijala) i realizacija iste prema projektu;
 • Koordiniranje, planiranje i izvršenje radnih obaveza i zadataka u saradnji sa šefom gradilišta; 
 • Izrada dokumentacije o realizaciji i problematici na gradilištu; 
 • Učestvovanje u pripremi i izradi mjesečnog izvještaja (građevinske knjige) za realizaciju projekta za svoju fazu;
 • Organizuje izradu mjesečnih operativnih i dinamičkih planova, nedeljnih i mjesečnih izvještaja o napredovanju radova na gradilištu;
 • Organizuje, prati i kontroliše rad kooperanata, kvalitet, dinamiku po obavezama definisanim ugovorima zaključenim sa istima i usklađuje ih sa sopstvenom operativom;
 • Kontroliše kvalitet izvršenih radova, materijala koji se ugrađuju, kao i cjelokupan rad, disciplinu i higijenu na gradilištu;
 • Analizira i blagovremeno ukazuje na nedostatke ili neusaglašenosti projektne dokumentacije o čemu sastavlja pisani izvještaj;
 • Organizuje i kontroliše blagovremeni prijem i pripremu gradilišne dokumentacije;
 • Sačinjava izvještaje i elemente o pojavi nepredviđenih ili naknadnih radova koje blagovremeno dostavlja pripremi;
 • Sarađuje sa tehničkom pripremom na izradi elemenata koji podrazumijevaju dinamiku i rokove, tehničke parametre i uslove, reviziju cijena i slično;
 • Kao predstavnik odgovornog izvođača radi na primopredaji objekta i izradi konačnog obračuna.

Zahtjevi:
 • Sposobnost analize tehnologičnosti objekta;
 • Poznavanje kvaliteta izgradnje objekta;
 • Poznavanje aktivnosti koje čine proces izgradnje objekata;
 • Poznavanje mehanizacije, opreme, materijala, poluproizvoda i drugih resursa neophodnih za izgradnju;
 • Neophodno poznavanje programa: AutoCAD, MS Office, BIM softveri (opciono);
 • Obavezno znanje engleskog jezika;
 • Posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata;
 • Poželjno posjedovanje licence za reviziju i nadzor;
 • Vozačka dozvola (B).
 • Alk gradnja nudi raznovrstan i dinamičan posao, mogućnost eksterne i interne edukacije, šansu za dalje lično usavršavanje i adekvatnu zaradu u skladu sa Vašim iskustvom i zalaganjem.


Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem link-a: https://dekra-montenegro.talentlyft.com/o/CPO/apply
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.