Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje 
O G L A S za radno mjesto

S A R A D N I K / S A R A D N I C A 
ZA POSLOVE PRODAJE OSIGURANJA
U
PODRUŽNICI KOLAŠIN

 

Zaposleni na ovom radnom mjestu dužni su da:

  • uspostavljaju poslovne kontakte sa klijentima radi prodaje osiguranja,
  • pripremaju ponude za osiguranje i zaključuju ugovore o osiguranju,
  • ispunjavaju zadate planove prodaje,
  • staraju se o redovnoj naplati premije za prodate polise.

Zainteresovani za ovo radno mjesto treba da imaju:

  • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja (nivo IV),
  • poznaju rad na računaru - MS Office paket,
  • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine,
  • posjeduju vozačku dozvolu B kategorije.

Poželjno je da kandidat posjeduje sopstveno vozilo, kao i da ima iskustvo u oblasti osiguranja.

Ukoliko ste pouzdani, usmjereni na postizanje dobrih rezultata, spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima, zainteresovani da radite u društveno odgovornoj kompaniji, a uz to ispunjavate navedene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me  ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati za koje smatramo da ulaze u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.
 

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.