Crna Gora

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, 81000 Podgorica
020/201-430 i 020/201-440
aem@aemcg.org

 
Na osnovu člana 51 Statuta Agencije za elektronske medije, direktorica Agencije za elektronske medije raspisuje
OGLAS za radno mjesto


Savjetnik/ca direktora za tehnički razvoj u sektoru audio-vizuelnih medijskih usluga

jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme

 
Uslovi:
  • VSS – Elektrotehnički fakultet, Odsjek - Elektrotehnika, telekomunikacije i računari (VII1 podnivo kvalifikacija - stepen  visokog obrazovanja Bečelor (240 CSPK) ili stepen visokog obrazovanja Specijalista (240 CSPK));
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima na radnim mjestima za koje je propisan stepen obrazovanja iz alineje 1;
  • engleski konverzacijski ili viši nivo;
  • poznavanje rada na računaru (Word, Excel);
  • posjedovanje odličnih vještina pisane i verbalne komunikacije;
  • provjera radnih sposobnosti (testiranje iz engleskog jezika i rada na računaru).
Probni rad je tri mjeseca.
Kandidat/kandidatkinja treba da dostavi, profesionalnu biografiju, dokaze o ispunjenosti navedenih uslova (originale ili ovjerene kopije dokumenata).

Oglas traje zaključno sa 16.06.2023. godine.

 
Prijave slati na adresu: Agencija za elektronske medije, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, 81000 Podgorica ili e-mail: aem@aemcg.org ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.
  
Prijave se podnose na crnogorskom jeziku ili na drugom jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.