Važi do: 09. jun 2023.
Renomirana kompanija iz Kotora raspisuje oglas za radno mjesto:

 
ARHITEKTA/GRAĐEVINSKI INŽENJER
 
Osnovna djelatnost kompanije je razvoj i upravljanje projektima iz oblasti turizma i nekretnina, kroz sopstvena ulaganja, ali i saradnju sa renomiranim partnerima.

Opis posla:
 • Izrada  projektnih zadataka;
 • Učestvovanje u izradi budžetskih procjena;
 • Koordinacija izrade projektne dokumentacije od idejnog rješenja do prijave građenja;
 • Koordinacija pribavljanja potrebnih saglasnosti pri projektovanju i tokom izgradnje, u skladu sa državnim i lokalnim propisima;
 • Učestvovanje u vršenju nadzora radova u ime investitora;
 • Komunikacija sa izvođačem radova;
 • Odgovornost za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka svim saradnicima;
 • Saradnja sa rukovodstvom kompanije;
 • Komunikacija sa spoljnim saradnicima, državnim i lokalnim organima.
Potrebna znanja i kompetencije:
 • Visoka stručna sprema, VII stepen, završen arhitektonski fakultet;
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije u projektnom birou;
 • Poznavanje aktuelnih noviteta na tržištu materijala i savremenih sistema gradnje;
 • Poznavanje rada u AutoCad-u (ekspertski nivo) i Revit-u (minimum završen početni nivo, a poželjno i više);
 • Poznavanje Microsoft Office softverskog paketa (Word, Excell);
 • Napredno znanje stručnog engleskog jezika (verbalna i pisana komunikacija,  e-mail korespodencija);
 • Tehničko znanje: poznavanje propisa i standarda struke, projektnih procesa, tehničkih detalja
 • Sposobnost rada u timu, dobra komunikacija sa kompletnim timom;
 • Poznavanje ostalih inženjerskih disciplina i procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze.
Sjedište kompanije i mjesto obavljanja posla nalazi se u Kotoru. Radni angažman podrazumijeva radno vrijeme od 08 do 16h, od ponedjeljka do petka, na određeno vrijeme od 12 mjeseci (sa mogućnošću prelaska na neodređeno).
Kompanija nudi mogućnost dodatne zarade u vidu bonusa, kao i mogućnost daljeg napredovanja u skladu sa ostvarenim rezultatima. Rad na ovoj poziciji nudi priliku da učestvujete u radu na velikim projektima svih tipova (stambeni, poslovni, hotelski, sportski, industrijski objekti) i da stičete dodatno iskustvo sarađujući sa domaćim i stranim kompanijama.

Ukoliko Vam sve navedeno zvuči inspirativno, ohrabrujemo Vas da se javite na ovaj oglas.
Za prijavu pošaljite vaš CV i motivaciono pismo  putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS  najkasnije do  09.06. 2023.godine. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

 

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.