Važi do: 17. jun 2023.
Agencija za veb dizajn, veb development, seo i internet konsalting Veb Centar d.o.o.www.webcenter.me, raspisuje oglas za radno mjesto u Podgorici na poziciji:


Office Manager/ Aministracija

Opis posla:

 • Obavljanje opštih i kadrovskih poslova
 • Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rešenja i drugih pravnih akata)
 • Izdavanje potvrda o statusu zaposlenih (razni osnovi)
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih – PIO fond i obavezno zdravstveno osiguranje
 • Vođenje evidencije o godišnjim odmorima zaposlenih
 • Bavljenje pitanjima iz oblasti radnog prava
 • Usaglašavanje dokumenata kompanije sa važećim pravnim propisima Crne Gore
 • Praćenje i primena zakonskih i drugih propisa
 • Izrada i tumačenje ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora
 • Pravna pomoć u procesu ugovaranja i sporovima povodom ugovora
 • Zastupanje kompanije pred Agencijom za privredne subjekte
 • Registracija novih privrednih društava
 • Promena pravne forme postojećih društava
 • Pravna podrška menadžmentu i organizacionim jedinicama kompanije
 • Priprema za sastanke menadžmenta i izrađivanje donijetih odluka
 • Pribavljanje dozvola, uvjerenja i potvrda za potrebe menadžmenta i organizacionih jedinica kompanije
 • Saradnja sa spoljnim pravnim savjetnicima
 • Praćenje zakonske regulative iz oblasti radnog prava
 • Priprema dokumentacije radi učešća u javnim nabavkama
 • Aktivna pisana i usmena komunikacija sa klijentima;
 • Izrada i slanje ponuda klijentima;
 • Izrada i slanje faktura;
 • Priprema i objavljivanje oglasa za posao;
 • Vođenje poslovnih evidencija, kalendara i administracije;
 • Staranje oko uređenosti kancelarijskog prostora;
 • Naručivanje kancelarijskog materijala;
 • Redovno praćenje pokazatelja uspješnosti kompanije i kompletne analitike, i pravljenje nedeljnih i mjesečnih izvještaja za nadređene;
 • Praćenje i optimizovanje ključnih procesa unutar kompanije;
 • Obavljanje opštih administrativnih zadataka;
 • Obavljanje drugih poslova i zadataka u vezi sa radnim mjestom po nalogu direktora.

Idealan kandidat treba da posjeduje:

 • Minimum Visoka stručna sprema;
 • Minimum 2 godine radnog iskustva u oblasti administrativnog rada;
 • Visoko razvijene organizacijske vještine – upravljanje vremenom i određivanje prioriteta;
 • Visoko razvijene analitičke vještine;
 • Visoko razvijene komunikacijske vještine;
 • Ističe se kreativnošću i inovativnošću;
 • Pedantnost i koncentrisanost pri vođenju poslovnih evidencija;
 • Profesionalan odnos sa klijentima;
 • Spremnost na samostalan i timski rad;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Osnovno znanje MS Office-a paketa;
 • Poželjno znanje Adobe Photoshop-a.

Saradnicima nudimo:

 • Kreativan, raznolik, samostalan i timski rad;
 • Fiksnu zarada uz mogućnost varijabilne zarade;
 • Mogućnost napredovanja unutar drugih projekata firme.

Prijava mora da sadrži:

 • Životopis (CV) sa opisom prethodnih poslova;
 • Fotografiju;
 • Motivaciono pismo i očekivanu zaradu.

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju molimo Vas da pošaljete CV na e-mail adresu: zaposlenje@vebcentar.me ili putem opcije KONKURIŠITE ZA OGLAS. 

* Prijavljivanje na oglas vrši se klikom na dugme "Konkurišite na oglas", na e-mail, poštansku adresu, e-mail adresu ili putem linka ukoliko su oni navedeni u tekstu oglasa. Prekoveze.me ne vrši postupak selekcije i odabir kandidata već je to u nadležnosti poslodavca. Odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.