Mercator-CG, jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u zemlji, raspisuje oglas za radno mjesto:

Komisionar u logističko-distributivnom centru (Nikšić)
(m/ž)

Opis posla:

 • Vrši prihvat robe sa prijema, a prema upustvima kontrolora;
 • Odgovara za kvalitet, količine i rokove trajanja robe na odjeljenju na kojem je raspoređen;
 • Vrši odlaganje i manipulaciju robom;
 • Vrši ažurno, tačno i uredno komisioniranje robe na osnovu komisione liste, RF uređaja, naloga za otpremu;
 • Vrši popunu komisionih lokacija po proceduri;
 • Odgovoran za ispravnost sredstava rada koja koristi;
 • Zadužen za sigurnost i čistoću odeljenja;
 • Odgovoran za poštovanje i sprovođenje svih aktuelnih zakonskih i internih procedura kompanije koje se odnose na magacin;
 • Razvija osjećaj pripadnosti kolektivu i Društvu i ponaša se u skladu sa Kodeksom ponašanja za zaposlene u Društvu;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi posla:

 • III stepen stručne spreme;
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
 • Prilagodljivost dinamičnim uslovima posla;
 • Sposobnost za samostalni i timski rad.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili na e-mail adresu: ljudski.resursi@mercator.me

Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži krug.

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.