One Crna Gora DOO Podgorica oglašava poziciju 

Specijalista za planiranje IT Infrastrukture/ IT infrastructure Planning Specialist
1 izvršilac
Mjesto rada: Podgorica

 
Ključne odgovornosti:

 • Odgovoran za planiranje, dizajn i razvoj IT infrastrukture. Podržava procese upravljanja IT infrastrukturom.
 • Stalno planiranje i unapređenje IT infrastrukture tako da podržava kompanijske potrebe i bude u skladu sa najvišim standardima ekonomičnosti i efikasnosti.
 • Pravljenje i ažuriranje dokumentacije o IT infrastrukturi.
 • Planiranje, monitoring i kontrola sredstava IT infrastrukture.
 • Monitoring i kontrola korišćenja IT softvera i licenci, License Management (npr Microsoft, Oracle, VMWare, Red Hat Linux, SAP SF, ERP).
 • Upravljanje životnim vijekom IT infrastrukture i softvera.
 • Razvoj i ažuriranje dugoročnih i kratkoročnih planova kapaciteta IT infrastrukture. Praćenje kapaciteta i izvještavanje.
 • Učestvovanje u pripremi CAPEX planova i podrška procesu nabavke IT opreme i softvera.
 • Učešće u pripremi tehničkog dijela tenderskih procesa.
 • Upravljanje dobavljačima u IT oblasti.
 • Učešće u projektima i podrška projektnim timovima. 
 • Koordinacija sa relevatnim akterima, uključujući aplikativne timove, stručnjake iz relevantnih oblasti i dobavljače IT Infrastrukture u cilju realizacije projekata, identifikacije problema, upravljanja kapacitetima i uvođenja novih rješenja.
 • Praćenje razvoja relevantnih tehnologija. 
 • Ponaša se u skladu sa standardima koje propisuje kompanijska kultura.
 • U svom radu dijeli odgovornost za imidž kompanije sa ostalim zaposlenima
 • I ostali zadaci po nalogu neposrednog rukovodstva

Posebni uslovi:

 • Diploma o završenim akademskim studijama B.Sc.EE.
 • Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • Jake komunikacijske vještine na engleskom jeziku (pismene i verbalne).
 • Odlično poznavanje rada na računaru.
 • Sposobnost rada u dinamičnom radnom okruženju. 
 • Timski igrač, sposoban da radi samostalno i u saradnji sa drugim sektorima.

 
Rok za prijavljivanje zaključno sa 07.06.2023.
 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.