ISKUSNI RAČUNOVOĐA M/Ž
 

Kako nastavljamo sa širenjem tima u Podgorici, tražimo iskusnog RAČUNOVOĐU M/Ž da nam se pridruži.
 
EKONOMIK ACCOUNTANTS DOO je osnovan u Crnoj Gori 2006. godine i zastupa više od 350 kompanija u računovodstvenim, poreskim, kadrovskim i srodnim uslugama. Naši klijenti predstavljaju veliki broj industrija koje potiču iz više od 40+ zemalja sa 6 različitih kontinenata. Nagrađivan je 3 uzastopne godine u "Top-100 najuspješnijih kompanija u Crnoj Gori" i 2020. postao službeno tržišni lider u industriji revizije i računovodstva.
Evidentna je težnja za najvišim kvalitetom usluge koju predstavlja naš kvalitativni tim koji se sastoji od sertifikovanih računovođa, revizora, administratora, pravnih i sudskih stručnjaka za vrhunsku poslovnu podršku koju svaka kompanija koja posluje u Crnoj Gori zaslužuje. Kompanija radi u skladu sa standardima IAS i IFRS, Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, ICAM-a, IFAC-a, Instituta računovođa i revizora Crne Gore, IRRCG i Kodeksa etike profesionalnih računovođa.

TVOJ PROFIL
 • Dobro iskustvo u računovodstvu.
 • Završio Ekonomski fakultet/MBA.
 • Dokazano iskustvo u računovodstvu, obračunu zarada i drugim potrebnim administrativnim poslovima.
 • Visoki etički standardi, komunikativan, organizovan, ambiciozan i precizan.
 • Solidno znanje engleskog, pisanog i usmenog jezika.
 • Sertifikovana računovodstvena licenca je poželjna.
NAŠA PONUDA
 • Konkurentan paket zarade + dodatni bonusi.
 • Prvoklasno radno okruženje u centru Podgorice.
 • Rad u visoko profesionalnom timu.
 • Mogućnost rada sa A-level klijentima.
 • Mjesto za rast i razvoj u TOP-100 kompanija.
Da li ste zainteresovani? CV i motivaciono pismo pošaljite na contact@ekonomik.me  na crnogorskom i engleskom jeziku ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Posjetite našu web stranicu www.ekonomik.co za više informacija i provjerite firmu broj 1 u računovodstvenoj industriji.

 
EXPERIENCED ACCOUNTANT M/F

As we continue expanding the team in Podgorica, we are looking for an experienced ACCOUNTANT M/F to join us.

EKONOMIK ACCOUNTANTS DOO was established in Montenegro in 2006 and represents 350+ companies in accounting, tax, human resource and adherent services. Our clientele represents a wide number of industries originating from 40+ countries coming from 6 different continents. Awarded 3 consecutive years in "Top-100 best performing companies in Montenegro" and became in 2020 officially market leader in the auditing & accounting industry. 
The drive for the highest Quality of Service is evident, represented by our qualitative team that consists of certified accountants, auditors, administrators, legal and court specialists for an exquisite business support that any company that is active in Montenegro deserves. The company works according to the IAS and IFRS standards, the Institute of Certified Accountants of Montenegro, ICAM, IFAC, Institute of Accountants and Auditors of Montenegro, IRRCG and the Code of Ethics for Professional Accountants.

YOUR PROFILE
 • A solid background in accounting.
 • Graduated from the Faculty of Economics/MBA.
 • Proven experience in accounting, payroll and other necessary administrative tasks.
 • High ethical standards, communicative, organized, ambitious & precise.
 • Solid knowledge in English, written as well verbally.
 • A certified accounting license is strongly preferred.
OUR OFFER
 • Competitive salary package + extra bonuses.
 • First class working environment in the center of Podgorica.
 • Working in a highly professional team.
 • A possibility of working with A-level customers.
 • A place to grow and develop in a TOP-100 firm.
Are you interested? Send your CV and motivation letter to contact@ekonomik.me in Montenegrin and English or by using the option KONKURIŠITE NA OGLAS.

Visit our website www.ekonomik.co for more information & check out the #1 in the accounting industry.

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.