Good Job! Good Life!

The HeadHunter je kompanija koja se primarno bavi ljudskim resursima, savjetovanjem u vezi ljudskih resursa, podizanjem svijesti poslodavaca o značaju odsjeka ljudskih resursa u kompaniji.

The HeadHunter ima predstavnike sa kancelarijama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu, u Grčkoj, Njujorku i Teksasu (SAD).

Za potrebe našeg klijenta, objavljujemo oglas za poziciju:
 
RAČUNOVOĐA ( m/ž)
Lokacija:
 Podgorica 
 
Opis posla:
 • Vođenje poslovnih knjiga klijenta – knjiženje svih poslovnih promena u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
 • Praćenje, kontrola i usaglašavanje pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom i potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima.
 • Obračun i knjiženje PDV-a i izrada poreskih prijava.
 • Obračun i knjiženje zarada i drugih primanja zaposlenih.
 • Knjiženje tekućih i deviznih izvoda.
 • Blagajničko poslovanje.
 • Učešće u pripremi podataka i izradi završnog računa.
 • Obavljanje drugih računovodstvenih poslova.
 • Zavođenje prispjele pošte i dokumentacije.
 • Odgovoran je za ažurnu dostavu pošte na potpis i signaciju, po utvrđenoj dinamici i redosledu.
 • Vrši kontrolu svih knjigovodstvenih isprava koje služe kao osnov za knjiženje u knjigovodstvu.
 • Ispisuje sve naloge za isplatu i vodi računa o rokovima dospeća plaćanja.
 • Vrši kontrolu tačnosti unetih podataka i kontrolu zakonitosti.
 • Kompletira predmete za kalkulaciju uvozne i domaće robe.
 • Prima fakture, zavodi ih u knjigu ulaznih faktura Vrši formalnu, suštinsku i računsku kontrolu faktura.
 • Vodi operativnu evidenciju uplata i isplata po dnevnim izvodima poslovne banke.
 • Usaglašava obaveze i potraživanja iz poslovnih obaveza i odnosa.
 • Sastavlja i odgovara na IOS obrasce.
 • Usaglašava knjiženja u analitici sa glavnom knjigom.
 • Pruža podatke drugim službama i Klijentima.
 • Vodi korespodenciju iz djelokruga svog rada.
 • Ostvaruje saradnju sa nadležnim organima i institucijama iz delokruga svog rada.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe, kome je za svoj rad i odgovoran.
Potrebne kvalifikacije:
 • Visoko obrazovanje, poželjno ekonomskog usmjerenja.
 • Licenca Ovlaščenog računovođe .
 • Iskustvo na istoj poziciji minimum 3 godine.


Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, pošaljite nam svoju biografiju putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS ili pošaljite Vaš CV na email: cv@theheadhunter.com

 

Ovaj oglas je istekao i poslodavac više ne prima prijave putem portala.